Category Archives: GMO

Chemtrails ir bičių sumažėjimas

 

Programos rūšis: depopuliacija

Manipuliacijos tipas: maistinė – cheminė – elektromagnetinė

Manipuliacijos metodas: žalingų GMO auginimas ir panaudojimas maistui

Manipuliacijos įrankis: žalingi įterptinių genų raiškos produktai

Brangus Duncan’ai: jūs parašėte puikų straipsnį 17/01, kuriame susiejote bičių žūtį su genetiškai modifikuotų augalų žiadadulkėmis. Yra dar viena sąsaja tarp GMO ir bičių žūties, ir kiekviename šių atvejų raportuoti tušti aviliai, kurie visada buvo užkrėsti Agribacteria.

Šio tipo bakterijos yra žmogaus sukurtos ir naudojamos kaip genų vektoriai į GMO. Šios bakterijos, atrodo, sukelia bičių atminties praradimą. Jos taip pat turi didelės įtakos žmogaus atminčiai, kaip pvz. Morgellons ligos atveju.

Gali būti, kad bičių žūtis nėra sukeliama vien GMO, matosi, kad yra pastangų bičių populiacijų išnaikinimui, atliekamą karinės ir civilinės aviacijos naudojant chemtrails.

Turim puikų kelių mėnesių senumo pavyzdį. 2009 m. Didžioji Britanija išaugino didelį vaisių derlių. Kartu pasirodė didžiulė gausa bičių ir vapsvų. Sodas aplink mūsų namus buvo toks gausus šių vabzdžių, kad nebuvo įmanoma pakelti vaisiaus be rizikos būti įgeltam.

Aš su savo žmona gyvename Vakarų Velse ir pastoviai matome contrails iš komercinių lėktuvų. Contrails visada išsidėstę iš rytų į vakarus, niekada – iš šiaurės į pietus. Ir tada, vieną rugsėjo rytą, pamatėme ryškius chemtrails, išsidėsčiusius ir iš rytų į vakarus, ir iš šiaurės į pietus.

Po trijų dienų šioje teritorijoje nebuvo pastebėta jokių bičių ar vapsvų. Užtruko keletą dienų, kol vėl juos pastebėjome. Jų skaičius atsistatė, bet ne tiek daug, kiek jų buvo iki chemtrails.

Vienintelė išvada, kurią galime padaryti, yra ta, kad chemtrails talpina kažkokius insekticidus ir buvo skirta bičių ir vapsvų populiacijoms išnaikinti.

Šie veiksmai galėjo būti įgyvendinti tik per vyriausybę, kadangi buvo koordijuojama tiek karinė, tiek civilinė aviacija [šiems uždaviniams įgyvendinti].

Vienintelė priežastis vabzdžių populiacijų naikinimui galėtų būti nauda GMO propaguojančioms kompanijoms. Jei bičių skaičius toliau taip mažės, kultūriniai augalai, medžiai ir krūmai nebegalės būti apdulkinami ir pasireikš maisto trūkumas.

Vienintelis pelnas gali būti tik GMO kompanijoms, kadangi GMO augalams nereikia natūralaus apdulkinimo. Patalpinus tam tikrus genus į GMO augalus ne tik natūralus apdulkinimas yra neįmanomas, bet ir išaugintų sėklų neįmanoma pasėti.

Chris T., Ceredigion, UK

Išversta