Šarkinas prisidėjo prie dirbtinio krizės sukėlimo

“O parama kartais būdavo labai gražiai užmaskuojama. Pavyzdžiui, kai visa Europa jau didino bankams privalomojo atskaitymo rezervą iki 8 proc., R.Šarkinas (ankstesnis Lietuvos banko vadovas – red. past.) staiga sumažino reikalavimus minėtam rezervui iki 6 proc. Dėl to bankuose išsilaisvino milijardai litų, bet nė vienas centas nenukrito smulkiajam ir vidutiniam verslui kredituoti, o pinigai buvo skubiai pervesti į patronuojančias bendroves. Taip vien 2008-ųjų viduryje Skandinavijos bankai iš karto persivedė iš Lietuvos 2 mlrd. litų.” Citata iš straipsnio http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/verslas/milijardai_paaukoti_aferai/,print.1

Štai įrodymas, kaip buvęs Lietuvos Banko vadovas nusikalstamai veikė privačių interesų labui. Jei būtų politinė valia, už krizę atsakingi asmenys būtų pasodinti už grotų. Toks veiklos modelis, kuomet sukeliamos krizės, yra klasikinis. Iš pradžių išpučiamas finansinis burbulas, o po to dirbtinai sumažinamas rinkos kreditavimas ir įvyksta krizė, kurios metu griaunama šalis. Prie šio griovimo itin prisidėjo buvęs Lietuvos banko vadovas.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: