Senasis baltų genčių vardas sarmatai + įrodymai

Kodėl ši istorinė atmintis yra ištrinama? Šis juodas darbas, matomai, prieš keletą šimtmečių buvo atliktas per katalikų bažnyčią su prolenkiškai nusiteikusia dvasininkija bei lenkams dirbusius Lietuvos didžiuosius kunigaikščius ir ponus. Buvo siekta LDK tautų teritoriją paversti Lenkijos provincija, tačiau dalinis žemaičių seniūnijos savarankiškumas galėjo turėti didelės įtakos Lietuvos teritorijos etninio-tautinio autentiškumo išsaugojimui. Dažnai lenkų forumuose galima rasti minčių, kad egzistavo tik žemaičiai (dabar vakarinė lietuvių tautos dalis), o taip vadinamieji aukštaičiai tėra sužemaitėję-sulietuvėję lenkai.

Lietuvai apsimoka kelti sarmatų praeities klausimą ne tik dėl tautinės savimonės formavimosi skatinimo, multikultūrizmo pavojaus, bet ir dėl galutinio Lenkijos pretenzijų Vilniaus kraštui sumenkinimo, oficialiai pripažįstant Lietuvos istoriją tūkstančių metų senumo objektu.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: