Naujoji vidurinio mokslo reforma – Lietuvos kaimo genocidas

Iki 2012 metų Lietuvoje nebeliktų vidurinių mokyklų. Būtų pradinė mokykla, pagrindinė, progimnazija ir gimnazija. Progimnazijoje būtų arba 1-8 klasės arba 5-8 klasės. Pagrindinėje mokykloje – 1-10 arba 5-10 klasės. Progimnazijos tipo įvedimas leistų laipsniškai išspręsti 9–10 klasių „persiklojimą“. Pagrindinių mokyklų tipui priklausytų jaunimo mokyklos, skirtos motyvaciją praradusiems ar iš švietimo sistemos iškritusiems paaugliams, taip pat specialiosios mokyklos, skirtos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ir kitos, kaime esančios mokyklos, kuriose mokiniai galės įgyti pagrindinį išsilavinimą ir toliau mokytis profesinėse mokyklose ar gimnazijose.

http://www.steponavicius.lt/index.php?news=296&nr=71

Neatsistebiu šio pono kvailumu, panorusiu nukopijuoti ES paplitusią švietimo sistemą ir ją įdiegti Lietuvoje. Planas yra toks – suskaldyti vidurinės mokyklos ciklą į keletą mažų dalių ir mokinius paversti mobilia grupe, keliaujančia iš vienos mokyklos į kitą. Kame reikalas?

Šis ponas tiesiog neturi vyriško loginio mąstymo. ES gyventojų tankis yra kur kas didesnis nei Lietuvoje, todėl jiems nėra jokios problemos pakeisti mokyklą – jiems atstumai tarp mokyklų yra kur kas mažesni, todėl lietuviams tokia reforma itin neparanki(1). ES išplėtota infrastruktūra – keliai, dviračių takai, jiems žymiai patogiau greičiau keliauti (2). ES kur kas švelnesnės žiemos, todėl jie neturi nuo civilizacijos atskirtų kaimiškų vietovių (3). Kitose ES šalyse pragyvenimo lygis yra kur kas aukštesnis, todėl tėveliai gali leisti automobiliu nuvežti vaikus be problemų – jiems degalų kainos tikrai nesikandžioja; mokiniams reikės nuomotis butus mieste, kas kainuoja nemažus pinigus  (4).

  • Dėl minėtų objektyvių priežasčių bus apsunkintos žmonių gyvenimo sąlygos, ypač kaime

Bet kertiniu šios reformos akmeniu laikyčiau tai, kad kaime (pagrinde miesteliuose) esančios vidurinės mokyklos bus paverstos pagrindinėmis, o mokiniai turės kraustytis į savivaldybės centrą tam, kad įgyti vidurinį išsilavinimą. Kaimo reikšmė Lietuvai bus dar labiau sumenkinta. Deja, kaip rodo mūsų valstybės istorija, tik kaimas davė pagrindus lietuvių tautos išlikimui.

  • Daugelis dar išlikusių rajoninių mokyklų miesteliuose bus sunaikintos ir paverstos į pagrindines

Žodžiu, tokia švietimo reforma yra itin neparanki Lietuvai. Pasekmės bus tokios – dar labiau sumažės gyvenimo kaime patrauklumas bei padidės jau ir taip ryški švietimo galimybių takoskyra tarp miesto ir kaimo. Kaimai taps sukriošusių senukų gyvenvietėmis. Jaunos šeimos gyvenimui rinksis nebent savivaldybių centrus, palikdami rajonus nykiai egzistencijai. Kitaip tariant, vykdomas kaimo bei visos Lietuvos sunaikinimas.

  • Ilgainiui kaimas taps negyvenama dykra, o buvusiose mokyklose įsikurs pagyvenusių žmonių pensionatai

Pats gyvenau kaime. Mano pagrindinė mokykla buvo už 4 km kelio ir ten jokie geltonieji busikai nevažiuotų, tuo labiau žiemą. Dabar ta pagrindinė mokykla uždaryta ir paliktas tik pradinis skyrius. Turime tokią situaciją, kad artimiausia vidurinė mokykla yra už 10 km, tačiau ir ji po šios reformos bus pakeista į pagrindinę. Po baigimo, tektų kraustytis į miestą, kuris jau yra už 15 km. Įvertinus sąnaudas norint pasiekti reikiamą mokyklą, tikrai neapsimoka likti gyventi kaime, nebent pavieniuose židiniuose: miesteliuose, netoli miestų. Mano tėvai su 4 vaikais dabartinėmis švietimo sąlygomis tikrai nebūtų kraustęsi gyventi į kaimą taip kaip padarė prieš 20 metų.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: