Lietuvos kultūros likimas – išrinktosios tautos rankose

Šis asmuo užima aktyvią rolę įvedant dvikalbystę Lietuvoje bei taip kiršinant lietuvius su lenkais. Apie tai smulkiai parašyta http://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/kam_reikia_kad_nekestume_lenku/

Norint įstoti į muzikos akademiją privalai būti elito vaikas, nes kainos didžiulės už kultūrinio tipo išsilavinimą. Daug ką pasako ir kitos mintys bei darbai:

“taip pat palankiai atsiliepė dėl lietuviškos kultūros sklaidos stiprinimo užsienyje ir užsienio šalių kultūrų pristatymo Lietuvoje, dėl moderniausių kultūros išraiškų formų plėtros, dėl didesnio dėmesio jaunimui, kuris linkęs emigruoti, siekdamas geresnių sąlygų išreikšti save asmeninėje ir profesinėje plotmėje (pagal 2009 metų statistinius duomenis yra išvykę 35 000 lietuvių, tai yra 1 % šios šalies gyventojų).

“Kultūros ministro Arūno Gelūno įsakymu, 653 tūkst. litų iš 16 mln., šiais metais skirtų Valdovų rūmų statybos darbams, paskirti sutvarkyti administracinėms patalpoms Vilniaus Gedimino prospekte, jas pritaikant Žydų bibliotekos veiklai.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: