JAV policija nušauna žmogų ir po to grasina eiliniams praeiviams

Vaizdelis iš “demokratijos” šventovės save skelbiančios JAV ir tuo pagrindu sukeliančios “demokratizacijos” karus visame pasaulyje. Elitui net nebereikia naudoti CIA žmogžudystėms atlikti, užtenka numesti užsakymą policijai ir ji suorganizuos nužudymą.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: