Monthly Archives: May 2011

Izraelio kompanija gabena kiniečius į Lietuvą

Programos rūšis: visuomenės naikinimas ir indoktrinavimas (vergų ir elito visuomenė kaip sambūvio forma)

Manipuliacijos tipas: vietinės bendruomenės (tautos) naikinimas

Manipuliacijos metodas: imigracijos skatinimas ir vykdymas

Manipuliacijos įrankis: Izraelio įdarbinimo kompanija

JAV spaudžia Lietuvą dėl itin pavojingo aplinkai skalūninių dujų išgavimo

„Vizito JAV metu gavau daug naujos informacijos, dar kartą patvirtinančios, kaip esmingai skalūninės dujos keičia situaciją pasaulio dujų rinkoje.  Grįžęs į Lietuvą, siūlysiu Vyriausybei imtis neatidėliotinų žingsnių, kad skalūninių dujų išgavimas Lietuvoje taptų realybė“, – pareiškė energetikos ministras A.Sekmokas. 

Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas liko labai patenkintas šeštadienį vykusiu susitikimu su JAV prezidentu Baracku Obama. D. Tuskas teigė, jog skalūninių dujų išgavimo klausimas smarkiai pasistūmėjo, tačiau daugiau detalių neatskleidė.

Matyt, šie politikai nematė filmo “Gasland”, kuriame pripažįstama, kad dabar naudojamas skalūninių dujų  išgavimo metodas yra itin teršiantis aplinką. Renkantis tik ekonominį variantą – dujas, tektų paaukoti aplinką ir jos gyventojus.

Pasekmės liūdnos: beveik 600 rūšių chemikalai sumaišomi su vandeniu ir purškiami į gelmes. Išsilaisvinusios dujos plinta į paviršių, o ištirpę vandeny chemikalai patenka į geriamąjį vandenį. Tai sukelia katastrofiškas pasekmes aplinkai ir sveikatai.

Nors skalūninių dujų išgavimas yra viliojanti galimybė Lietuvai, nereikėtų aukoti tai, ką turime – švarią aplinką ir sveikatą vardant pinigų, kurie visų pirma atiteks privačioms kompanijoms, o pasekmės – mums. Tai supratusi Prancūzija uždraudė skalūninių dujų išgavimą, Vokietija ruošiasi šiam žingsniui. Pas mus žaidžiama rusiška korta ir kolektyviniu atsakomybės jausmu, kad mes privalome pasirinkti skalūnines dujas vardan energetinės nepriklausomybės nuo Rusijos.

Tuo  tikslu ir buvo atvykęs B. Obama į Europą, kad perkalbėti šalių lyderius dėl skalūninių dujų išgavimo. JAV būtų labai naudinga perkelti dujų išgavimą į rytų europą, kurioje žmonės mažiau priešintųsi korporacijų neigiamiems veiksmams, o jei netikėtai JAV dujų išgavimas būtų uždraustas, taptų saugia zona. Čia kaip su daniškom kiaulėm. Tokia šalis kaip Lenkija  galėtų eksportuoti dujas į JAV ir aprūpinti ją keliems dešimtmečiams. Šioje vietoje pasikeitęs konservatorių tonas dėl skalūninių dujų išgavimo realumo skamba įtartinai, kad prieš Lietuvą yra naudojamas spaudimas iš JAV pusės. Kaip pranešama energetikos ministerijos svetainėje, Vašingtone pasirašytas susitarimas dėl dujų terminalo Klaipėdoje statybos. Manau, tai rodo abipusį susitarimą dujų gavybos ir terminalo statybos srityje. JAV kompanija pastatys terminalą, o Lietuva suteiks JAV kompanijoms išskirtines teises į mūsų skalūnines dujas.

Nors ekonomiškai ir naudingas projektas, tačiau žalingas aplinkai. Nemanau, kad verta pritarti šiam projektui ir reikia priešintis jam, nes pasekmės bus liūdnos.

Dar viena chemtrails versija

Pasak autoriaus, naudojant chemtrails bus stengiamasi sumažinti kylančio sąmoningumo spartą. Žmonės jaus nuovargį, pyktį, bus ligoti, todėl turės mažiau laiko “atsibudimui”. Cheminiai debesys apriboja populiacijas nuo saulės spinduliavimo, kas yra svarbus psichinės energijos ir geros savijautos šaltinis, taip pat sukuriamas sluoksnis tarp žemės ir atmosferos, kuriame sustiprės elektromagnetinių bangų poveikis. Bendras tikslas – žmogaus sąmoningumo evoliucijos apribojimas ir dabartinės vergovės išlaikymas.

Nuotrauka, skirta kovai su terorizmu atminti

Pirmasis saulės varomo lėktuvo “Solar Impulse” tarptautinis skrydis

Siūloma apdovanoti MI6 agentą

http://www.alfa.lt/straipsnis/11347675/Jelcina.Lietuva.ketina.apdovanoti.garbingu.ordinu=2011-05-16_09-48/

Straipsnyje nurodoma, kad Bubilius Kybys pateikė pasiūlymą Prezidentei apdovanoti jau mirusį Borisą Jelciną Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuojumi kryžiumi. Praleisiu tuos nuopelnus, kurie buvo naudingi Lietuvai kaip formaliai nepriklausomai valstybei ir pereisiu prie platesnio konteksto, nes Lietuvos nepriklausomybė ir Sovietų Sąjungos subyrėjimas buvo tik jau įvykusių procesų PASEKMĖS.

Borisas Jelcinas buvo MI6 agentas, kurio pagrindinis tikslas buvo atnešti į Rusijos Federaciją liberalizmą ir šios ideologijos pretekstu išdalinti didžiulį turtą privatiems asmenimis. Kaip žinoma, didžioji jo dalis atiteko žydų kilmės asmenims, kurie, tikėtina, buvo KGB agentai.

Lietuvos ir Rusijos Federacijos santykių įtvirtinimas buvo natūrali veiksmų eiga, žinant, kad Sovietų Sąjunga buvo tikslingai demontuota. Borisas Jelcinas buvo tik didžiųjų jėgų atstovas, spėjęs laiku atlikti savo rolę.

Nors Rusijoje B. Jelcino vardas siejamas su Sovietų Sąjungos sugriovimu, Lietuvoje tai skamba kaip mūsų šalies nepriklausomybės stiprinimas. Tačiau džiaugtis reikštų naivumą, nes ta pati organizacija, kaip Sovietų Sąjungos palikimas, liko ir Lietuvoje, todėl destrukciniai veiksmai neaplenkia ir mūsų. Tikroji Lietuvos nepriklausomybė dar neatėjo.

Kas prieš NWO, tas fašistas

Deja, neįmanoma sužinoti, ar šis “dirbtinis” tiek anti-bendruomeninėmis idėjomis, tiek skleidžiama neapykanta kitaminčiams judėjimas “Antifa Lietuva” yra finansuojamas suinteresuotų centrų. Tačiau skleidžiamos informacijos analizė rodo “antifašistinio” judėjimo sąsajas su pastangomis apjuodinti bei blokuoti tam tikras visuomenės reakcijas. Labai įtartinai atrodo mėginimai itin kategoriškai išdėstyti požiūrį į kitaip mąstančius asmenis bei idėjas.

1. “Garliavos kedofilas”

Garliavoje mergaitę nuo korumpuotos teisėsaugos bandę apsaugoti žmonės vadinami “Garliavos kedofilais”. Šis šlykštus terminas plačiai skambėjo žiniasklaidoje bandant pažeminti ir sumenkinti Kauno pedofilijos bylą; niekaip nesiderina su rimtos žurnalistikos principais, tačiau parodo išankstinį neigiamą požiūrį (dar nežinant visos tiesos) į tuos, kurie stengiasi apginti silpnesnius, galimai nukentėjusius žmones ir tuo pačiu ginantys stiprios bendruomenės ir Lietuvos valstybės idėją.

Principas: skaldymas iš vidaus, bendruomeniškumo neigimas

2. “Patriotai yra nacionalistai”

Nors šios reikšmės yra vienodos, tačiau “antifašistinio” judėjimo propagandoje nuolat naudojamas terminas “nacionalistas”, kadangi mūsų užprogramuotas mąstymas tam suteikia neigiamą reikšmę. Tačiau tai netrukdo patriotus ir visus tautiškai mąstančius asmenis priskirti nacionalistams ir taip juos sumenkinti. Patriotai – šis žodis “antifašistinio” judėjimo propagandoje yra draudžiamas, kadangi toks terminas suteiktų teigiamą prasmę ir būtų žalinga jų propagandai, kadangi mūsų užprogramuotas mąstymas atmestų šį variantą ir netgi stipriai papiktintų. Nacionalistas – žodis tinkamas, nes statistinis pilietis sau to nepriskiria.

Principas: neapykanta tiems, kurie tapatina save su tauta ir valstybe, bendruomeniškumo neigimas

3. Homoseksualumo propaganda

“Antifašistinis” judėjimas nesustoja ties antifašizmu. Jų taikiniu tampa tie, kurie prieštarauja homoseksualų planams organizuoti eitynes, vienos lyties santuokoms ir galimybę jiems įsivaikinti vaikus. Visi prieštaraujantys homoseksualų siekiams vadinami homofobais.

Principas: visuomenės skaldymas iš vidaus, pritarimas perėjimui nuo tradicinių vertybių visuomenės link seksualinių mažumų dominuojamos visuomenės (visuomenės naikinimas)

4. Kai kurių pažiūrų kritika

Idėjų, kad feminizmas yra schema subtiliam visuomenės naikinimui, juodinimas. Visi, kas yra prieš feminizmą, yra priešai. Matyt, viskas, kas yra siūloma feminizmo inžinierių (Rokfeleriai) yra visiškai teisinga gyvenimo norma.

Principas: visuomenės skaldymas iš vidaus, žalingų visuomenei idėjų “dengimas”

Kodėl jie neapsiriboja ties tikruoju fašizmu?

Norint pateisinti savo egzistenciją, būtina ieškoti naujų priešų. Nesant fašistinių elementų Lietuvoje, pereinama prie kitų priešų paieškos. Vien šis taškas man sukelia abejonių, ar nėra tam tikro finansavimo šiai grupuotei.

Taigi tais priešais tampa patriotai ir visi tie, kurie nepritaria radikalioms homoseksualų idėjoms, feminizmo “statytojų” inžinerijai ir šiaip žmonėms, kurie gina visuomenės idėją. Ta nenatūrali propaganda turi bendrą šaknį – neapykantą visuomenei kaip vieningam organizmui.

Daryčiau išvadą, kad šis judėjimas reikalingas visuomenės ir esamo modelio valstybės naikinimui. Taip pat galėtų būti plano dalis stabdant anti-imigracines visuomenės pastangas (kol kas Lietuvoje šios problemos nėra) bei tautinio atgimimo pagrindu organizuojamas akcijas. Tai būtų slaptas ir kartu tikrasis judėjimo tikslas, slepiantis po “antifašistinių” kovų vėliava.

Platinam visur, kur įmanoma. Peticija dėl chemtrails

http://peticijos.lt/visos/6048

Chemtrails nuodijama mūsų tauta !! Sustabdykime chemikalų purškimą virš mūsų Lietuvos padangės!!

Ar Jūs pastebėjote, kaip Lietuvoje išpurškiamas specialus skystis iš lėktuvų virš Jūsų ir Jūsų vaikų?
Jie purškia bario miltelius, kurie dėka saulės skleidžiamų ultravioletinių spindulių atlieka foto-jonizaciją. Tuomet, „sutrenkdami“ metalų katijonus, kurie yra purškale, sugeneruoja aliuminio-plazmos darinį su elektromagnetikais iš HAARP, žeminės(žemės) girotrono sistemos [GWEN], arba kosmoso lazeriais. Baris padidina aliuminio-plazmos junginio dalelių tankumą. Tai reiškia, kad jie gali sukurti didesnio tankio plazmą, negu jonizuodami atmosferą ar orą.
Jei ši sistema nebus sustabdyta, pasekmės didžiulės – milijonai žmonių mirs dėl apsinuodijimo aliuminiu ir bariu. Milijonai mirs dėl prastų derlių ir pasaulinio bado. Padaugės širdies priepuolių, insultų ir sergamumai vėžiu. Tai sukels negyvų naujagimių, nevaisingumo padidėjimus, persileidimus. Chemtrail dažnai turi grybelį, bakterijų, virusų, sudžiuvusių raudonųjų kūnelių, kristalinių medžiagų, anglies, metalų katijonų, ličio, kitų cheminių medžiagų, sunkiųjų metalų ir kas žino, gal dar kokių protingųjų dulkių ar nano technologijos šlamšto. Metai biologinių bandymų su Amerikos piliečiais jau nėra didelė paslaptis. Danguje purškiami mikrobai, kurie ultravioletinių spindulių dėka mutuoja – tai puikus planas! Ar mes esame priimtini nuostoliai ar taip yra suplanuota?
Bet kurios šalies tautai įstojus į NATO bus taikoma proto kontrolė ir jos piliečių sveikata pablogės dėl intensyvių, svyruojančių elektromagnetinių laukų ir nuodingų chemtrails. Mūsų DNR iširs. Besiterliojant su šia kariuomenės technologija ir elektromagnetiniais laukais, rizikuojama išderinti žemės režimą. Galbūt, jis jau ir yra išderintas.

Papildoma informacija:

Autorius: Vaidas Želvys
Adresatas: Lietuvos Respublika
Kategorija: Sveikatos apsauga
Geo-taikytinumas: Tarptautinė
Galima pasirašyti iki: 2012.05.11
Gali pasirašyti: Visi

Chemtrails sudėtis patvirtina, kad tai pirmiausia yra nuodai, ypatingai pavojingi žmonėms

Programos rūšis: depopuliacija

Manipuliacijos tipas: maistinė – cheminė – elektromagnetinė

Manipuliacijos metodas: chemtrails

Manipuliacijos įrankis: per chemtrails išplatinami nuodingi cheminiai elementai

Vienas paprastas amerikietis pastebėjo purškiamus chemtrails, vėliau – ir krintančią iš dangaus medžiagą. Surinko jis tą medžiagą ir pristatė į laboratoriją ištyrimui. Laboratorijoje nustatyta chemtrails sudėtis:

Arsenas

Baris

Kadmis

Chromas

Švinas

Selenas

Sidabras

Aprašymai iš wikipedijos:

Arsenas – jis ir visi jo junginiai nuodingi;

Baris – nuodingas. Pavojingas nervų sistemai, širdies sistemai;

Kadmis – didelis jo kiekis pavojingas. Patekęs per kvėpavimo takus gali sukelti galvos skausmus, svaigulį, susierzinimą, nemigą ir t.t. Gali pasireikšti ir tuo, kad pablogėja B grupės ir C vitaminų įsisavinimas;

Chromas – nuodingas. Neseniai įrodyta, kad jis yra kancerogenas, sukeliantis plaučių vėžį;

Švinas – nuodingas. Daugybiniai organizmo veiklos pažeidimai ir sutrikimai;

Selenas – didesnis jo kiekis nuodingas. Įvairūs organizmo veiklos sutrikimai, tame tarpe ir nervų sistemos;

Sidabras – naudojamas dezinfekcijoje – bakteriocidas.

Išvados. Jei Lietuvoje purškiamų chemtrails sudėtis yra panaši į amerikietišką sudėtį, tai mūsų miestuose purškiami ypatingai nuodingi cheminiai elementai, turėsiantys didelės įtakos gyventojų sveikatos sutrikimams ir susirgimams. Kitaip tariant, gali būti vykdomas neregėto masto cheminis eksperimentas, o gal net ir ilgalaikis genocido planas Lietuvos visuomenės išnaikinimui per lėtines ligas bei vėžinius susirgimus. Kad tai gali būti ilgalaikis genocido planas – patvirtintų JAV pradėta vaikų švietimo programa, kuria siekiama įdiegti supratimą, kad chemtrails yra natūralus skraidančių lėktuvų reiškinys ir vadinamas contrails.

Kaip sureguliuoti mažmenines maisto produktų kainas

Programos rūšis: visuomenės naikinimas ir indoktrinavimas (vergų ir elito visuomenė kaip sambūvio forma)

Manipuliacijos tipas: kolektyvinių programų diegimas

Manipuliacijos metodas: laisvosios rinkos ideologijos propagavimas

Manipuliacijos įrankis: LLRI ir kiti

Lietuvoje kylant panikai dėl nuolat augančių maisto kainų, prasideda klausimai, ką daryti, kad sumažinti maisto produktų kainas mažmeninėje rinkoje. Seimas mėgino priimti įstatymą, kuriuo būtų apribojamas prekybos tinklų pelnas. Deja, šie įstatymai nebus priimti ir Lietuvos vartotojai kęs nuolatinį kainų augimą. Laisvoji rinka nėra pajėgi sureguliuoti kainas taip, kad būtų išvengta didelio pelno pardavėjams, todėl aktyviai turi įsikišti pati visuomenė.

Valstybinės prekybos įmonės įkūrimas. Valstybinio (visuomeninio) kapitalo įmonė sukurtų prekybos centrų tinklą Lietuvoje (ir užsienyje). Įmonė supirktų produkciją ir pardavinėtų už tam tikrą, tačiau ribotą pelną. Tai lemtų mažesnių kainų parduotuvių atsiradimą Lietuvoje ir veiktų kitų konkurentų kainodarą. Vietoj drastiškų įstatyminių projektų atsirastų realus ir patikimas įrankis kontroliuoti mažmenines maisto produktų kainas šalyje. Nebūtų pažeidžiami jokie interesai ar vyktų valstybės įstatyminis kišimasis į privačių mažmeninių tinklų pelno ribojimą. Būtų pasinaudojama laisvosios rinkos ideologija, kurią aktyviai propaguoja LLRI. Prieš ugnį reikia kovoti ugnimi. Aldi mažmeninės prekybos tinklas, kuris yra vokiško valstybinio kapitalo kilmės, siūlo kur kas mažesnes kainas nei konkurentai. Kai kurių tos pačios kokybos produktų kainos skiriasi daugiau nei 2 kartus.

  • mažesnės maisto produktų kainos dėl didesnės konkurencijos ir riboto pelningumo, kad palaikyti valstybinės įmonės veiklą;

Valstybinėje prekybos įmonėje būtų teikiama pirmenybė vietinei lietuviškai produkcijai, todėl būtų mažinamas importas ir kuriamos papildomos darbo vietos Lietuvos žemės ūkyje. Išplėtus valstybinio kapitalo tinklą užsienyje, būtų galima didinti lietuviškos produkcijos eksportą. Aldi parduotuvių tinklas, plečiasi į visas pasaulio šalis, o šis tinklas teikia pirmenybę vokiškai produkcijai.

  • Lietuvos žemės ūkio ir maisto pramonės plėtros skatinimas, importo mažinimas, eksporto didinimas;

Lygiagrečiai galima vystyti lietuviškų kooperatyvų, kurie užsiimtų žemės ūkio produkcijos gamyba, veiklą. Kiekviename rajone būtų kuriamos specializuotos bulvių, vaisių, įvairių daržovių, pieno ir kt. produktų kooperatyvai, kurie gabentų ekologiškai švarią produkciją į netoliese esančius prekybos centrus tos pačios savivaldybės ribose. Parduodamų maisto produktų kaina dar sumažėtų dėl mažesnių kuro sąnaudų, būtų remiami vietiniai ūkininkai, o produkcija apdirbama ir pakuojama šalia žemės ūkio laukų esančiuose miesteliuose, kuriuoje nėra darbo vietų. Tai taptų atskiru projektu remiant nykstančius miestelius ir kaimus, suteikiant darbą vietiniams ūkiams ir gyvenviečių gyventojams.

  • Prekybos centruose naudoma šalia užauginta ir perdirbta produkcija, suteikiant darbo vietas vietos gyventojams, skatinant vietinę ekonomiką.

Šis projektas Lietuvai būtų visokeriopai naudingas, tačiau nebus nieko daroma dėl to, kad visuomenei “išplautos smegenys” apie žalą, kuri atsiranda vykdant valstybinę ūkinę veiklą. Nuolat piešiamas niūrus vaizdas, siejant jį su komunizmu ir SSRS sugriuvimu. Indoktrinavimas vyksta pilnu tempu, atiduodant gyvybines valstybės ir visuomenės ūkio gijas elitui, o visuomenės poreikiams tenkinti lieka per mažai resursų.