Monthly Archives: April 2011

Nežinau kaip Jūs, bet asmeniškai kitaip suvokiu ekonomiką

Skaitydamas žinias apie  verslą ir ekonomiką, susiduriu su įvairiais pranešimais, kurie, atrodo, prieštarauja tam, apie ką turėtų būti rašoma ir pasakojama skaitytojams. Man atrodo, tokio lygio dezinformacija ugdo naujas iškreipto mąstymo kartas, nesuvokiančias tikrosios ekonomikos esmės. Žmonės programuojami pinigų kultui ir ribotam ekonominio pasaulio suvokimui tam, kad egzistuojanti vergų visuomenė nesipriešintų elito dominavimui.

Ekonomikos esmė ir pagrindas. Mano manymu, ekonomika – tai žmogaus poreikių tenkinimas. Tai visko, kas reikalinga žmogui, sukūrimas. Tai žemės ūkio, pramonės produkcija, paslaugų teikimas, tame tarpe ir medicinių, išsilavinimo ir t.t., bet kas, kas reikalinga žmogaus poreikiams patenkinti. Imkime visuomenę, kaip iš atskirų individų sudarytą grupę. Atskiros visuomenės interesams tenkinti reikalingi vietiniai ir užsienio ištekliai. Daugelį poreikių patenkinti pakanka ir vietinių išteklių, o užsienio išteklius galima iškeisti į vietinius išteklius. Taip susiformuoja užsienio prekyba. Kiekvienas visuomenės individas užsiima veikla, kuri reikalinga ne tik jam, bet ir kitiems tos visuomenės individams. Atsiranda mainų poreikis. Formuojasi monetarinė sistema arba pinigai, kurie atlieka ryšininko funkcijas tarp atskirų visuomenės narių. Pinigai turi įsivaizduojamą vertės matą, kuris visų pirma yra susitarimo reikalas. Taip visuomenė sukuria efektyvią sistemą resursų ir paslaugų mainams.

Ekonomikos antrinis elementas – pinigai. Tai viso labo nėra ekonomika, bet įrankis, kuris reikalingas vykdyti resursų ir paslaugų mainų operacijas visuomenės viduje bei tarp atskirų visuomenių. Resursų ir suteikiamų paslaugų kiekis yra ribotas, kadangi lemiami ribojantys veiksniai yra gyventojų skaičius, aplinkos ištekliai, technologijų lygis, kas keičiasi lėtai. Tuo tarpu pinigų skaičius neturi ribojančių veiksnių – jų skaičius yra begalinis dėl galimybės neribotai juos dauginti. Esminis dalykas monetarinėje sistemoje, kas daro šią sistemą patvaresnę, yra resursų – paslaugų ir pinigų kiekio atitikmuo. Esant šiam rodikliui pastoviam, užtikrinama efektyvi mainų sistema.

Deja, šioje vietoje pasaulis padarė klaidą – buvo pereita prie slankiojančių valiutų vertės sistemų. Valiutos nebeturėjo atramos, kuri leistų užtikrinti monetarinės sistemos patvarumą. Pinigų kiekis nuolat didėja, o jų santykis su kitomis valiutomis nuolat keičiasi. Įtariu, kad ši sistema buvo sukurta privačių bankininkų kartelio, kad nekontroliuojamai spausdinti niekuo nepadengtus pinigus nuolat didinant jų nuosavybėje esančių masę, panaudojant realaus turto įsigijimui ir Naujosios Pasaulio Tvarkos finansavimui. Šioje vietoje matau aklą tiek visuomenės, tiek ekonomistų bei politikų minią, kuri susižavėjusi pinigine sistema, tačiau nematančios pačio ekonomikos pagrindo – žmogaus poreikių tenkinimą visos visuomenės kontekste. Užsiimama vien diskusijomis apie pinigų problemas, finansavimo trūkumą, nors pinigai yra tik popierius, realiai sukurtų resursų ir paslaugų vertės ekvivalentas.

Ekonomikos tretiniai rodikliai. Tai įvairūs finansinėse ataskaitose dominuojantys rodikliai kaip BVP, vidutinis algos dydis, palūkanų normos, biudžeto deficitas, kas tėra jau egzistuojančios ekonominės sistemos ir tarp jos subjektų cirkuliuojančių pinigų apyvartos pasekmės. Visi šie rodikliai pirmiausia iškeliami į šviesą praktiškai visose ekonominėse žiniose, nors su visuomenės narių poreikių tenkinimu ryšys negali būti pilnai atskleistas. Netgi besimokantys ekonomikos mokslų praktiškai apsieina besimokydami šių rodiklių ir jų naudojimosi meno. Pilnai ekonomikos esmė nebūna atskleidžiama, apribojant ją ties valiutiniu supratimu. Čia tarsi riba, kurią vergas negali peržengti. Kad elitas galėtų kontroliuoti visuomenę, į pagalbą pasitelkiami šiek tiek labiau išsilavinę ekonomistai, bet nepakankamai, kad keltų pavojų.

Problemos apibendrintai. Tiek ekonomistai, tiek politikai ir apskritai visuomenė yra uždaryta siaurame požiūryje į ekonomiką, kas riboja pačios šalies ekonominį vystymąsi ir leidžia tam tikros grupėms perimti šalies ekonomiką. Taip Lietuvoje įsikūrė privatūs bankai, kurie ilgainiui perėmė centrinio banko ir vyriausybės funkcijas, perimdami ekonomikos kontrolę į savo rankas. Valstybės biudžetas tampa tik viena iš dviejų saugyklų, kur koncentruojama valiuta. Kita saugykla tampa privatūs bankai. Iš esmės Lietuvos valstybės įsiskolinimas nulemtas privačių bankų dominavimu, nes valstybė, norėdama tenkinti savo poreikius, privalo skolintis lėšas iš užsienio. Taip yra todėl, kad didelė dalis mūsų valiutos yra sukaupta privačiuose bankuose. Mūsų biudžeto asignavimai, nors naudojami maksimaliai, nebegali tinkamai tenkinti visuomenės poreikių, nors surenkami mokesčiai ir dideli. Lietuvai įstojus į ES, žemės ūkio produkcija tebesmunka, nors žemės ūkis gauna didelę paramą. Vadinasi žmonių poreikiai tenkinami blogiau, maisto resursų pagaminama mažiau, nors pagal finansavimą žemės ūkis klesti. Valstybė tapo tik mokesčių paskirstymo aparatu, tačiau nevykdanti visuomenės resursų gausinimo funkcijų. Politikai ir ekonomistai pernelyg giliai panirę į valiutinį ekonomikos supratimą, todėl pirmiausiu uždaviniu yra laikomas BVP augimas. Tačiau kaip kokybiškai tenkinami žmogaus poreikiai, tokių atsiranda labai mažai..

Kaip turėtų būti. Pirmiausia būtų stengiamasi pakeisti požiūrį į ekonomiką. Pirmu tikslu turėtų tapti vietinių resursų gausinimas. Tai atsilieptų gyventojų gyvenimo kokybei (žmonės daugiau valgys, rengsis geriau, keliaus daugiau, įsigys lengviau gyvenamąjį būstą). Padidėjęs resursų kiekis leistų padidinti eksportą ir tuo pačiu importą, panaudojant importą kaip naujų technologijų, kokybiškesnės medicinės įrangos šaltinį, kas dar labiau prisidėtų prie vietinių išteklių gausinimo. Piniginė sistema reaguos į šiuos ekonominius pokyčius ir santykinai mes gyvensime geriau nei kitos šalys. Taigi svarbiausias tikslas turėtų būti ne BVP augimas, bet emigracijos mažinimas, gimstamumo didinimas, pramonės produkcijos augimas ir naujų įmonių kūrimas, investavimas į vėliau atsipirksiančias sritis – į švietimą, mediciną, atsinaujinančius energetinius šaltinius.

Aspartamas – globalistų nuodas maiste ir gėrimuose

 

Programos rūšis: depopuliacija (1), demoralizacija ir IQ mažinimas (2)

Manipuliacijos tipas: maistinė – cheminė – elektromagnetinė

Manipuliacijos metodas: žalingų chemikalų įterpimas į maistą

Manipuliacijos įrankis: aspartamas

http://www.ekonomika.lt/naujiena/coca-cola-slepia-saldiklius-papildyta-4223.html

http://ml.lms.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=783&Itemid=64

 

Chemtrails ir bičių sumažėjimas

 

Programos rūšis: depopuliacija

Manipuliacijos tipas: maistinė – cheminė – elektromagnetinė

Manipuliacijos metodas: žalingų GMO auginimas ir panaudojimas maistui

Manipuliacijos įrankis: žalingi įterptinių genų raiškos produktai

Brangus Duncan’ai: jūs parašėte puikų straipsnį 17/01, kuriame susiejote bičių žūtį su genetiškai modifikuotų augalų žiadadulkėmis. Yra dar viena sąsaja tarp GMO ir bičių žūties, ir kiekviename šių atvejų raportuoti tušti aviliai, kurie visada buvo užkrėsti Agribacteria.

Šio tipo bakterijos yra žmogaus sukurtos ir naudojamos kaip genų vektoriai į GMO. Šios bakterijos, atrodo, sukelia bičių atminties praradimą. Jos taip pat turi didelės įtakos žmogaus atminčiai, kaip pvz. Morgellons ligos atveju.

Gali būti, kad bičių žūtis nėra sukeliama vien GMO, matosi, kad yra pastangų bičių populiacijų išnaikinimui, atliekamą karinės ir civilinės aviacijos naudojant chemtrails.

Turim puikų kelių mėnesių senumo pavyzdį. 2009 m. Didžioji Britanija išaugino didelį vaisių derlių. Kartu pasirodė didžiulė gausa bičių ir vapsvų. Sodas aplink mūsų namus buvo toks gausus šių vabzdžių, kad nebuvo įmanoma pakelti vaisiaus be rizikos būti įgeltam.

Aš su savo žmona gyvename Vakarų Velse ir pastoviai matome contrails iš komercinių lėktuvų. Contrails visada išsidėstę iš rytų į vakarus, niekada – iš šiaurės į pietus. Ir tada, vieną rugsėjo rytą, pamatėme ryškius chemtrails, išsidėsčiusius ir iš rytų į vakarus, ir iš šiaurės į pietus.

Po trijų dienų šioje teritorijoje nebuvo pastebėta jokių bičių ar vapsvų. Užtruko keletą dienų, kol vėl juos pastebėjome. Jų skaičius atsistatė, bet ne tiek daug, kiek jų buvo iki chemtrails.

Vienintelė išvada, kurią galime padaryti, yra ta, kad chemtrails talpina kažkokius insekticidus ir buvo skirta bičių ir vapsvų populiacijoms išnaikinti.

Šie veiksmai galėjo būti įgyvendinti tik per vyriausybę, kadangi buvo koordijuojama tiek karinė, tiek civilinė aviacija [šiems uždaviniams įgyvendinti].

Vienintelė priežastis vabzdžių populiacijų naikinimui galėtų būti nauda GMO propaguojančioms kompanijoms. Jei bičių skaičius toliau taip mažės, kultūriniai augalai, medžiai ir krūmai nebegalės būti apdulkinami ir pasireikš maisto trūkumas.

Vienintelis pelnas gali būti tik GMO kompanijoms, kadangi GMO augalams nereikia natūralaus apdulkinimo. Patalpinus tam tikrus genus į GMO augalus ne tik natūralus apdulkinimas yra neįmanomas, bet ir išaugintų sėklų neįmanoma pasėti.

Chris T., Ceredigion, UK

Išversta

 

Išrastos technologijos patentas, galimai susijęs su dirbtinių žemės drebėjimų sukėlimu

 

 

 

 

 

Schema, kaip valdžia skolinasi iš užsienio

 

Deja, Lietuvos valdžia nesiskolina iš užsienio, kaip visada kalbama per žiniasklaidą. Tie dešimtys milijardų litų yra pasiskolinami iš privačių Lietuvos bankų. Dar tiksliau – Lietuvos pilietis, pasidėjęs indelį banke, skolina tuos litus Lietuvos valdžiai. O jei dar tiksliau pasakyti – Lietuvos pilietis, pasidėjęs indelius banke, skolinasi pinigus pats sau ir dar primoka palūkanas. Motyvas yra paprastas – jo visuomeniniams poreikiams per biudžetą tenkinti trūksta lėšų, todėl tau būtina skolintis savo paties pinigus, tačiau privalai sumokėti papildomai tarpininkams. Tai tobula globalistų schema Lietuvos ir viso pasaulio apgaudinėjimui, pasisavinant žmonių darbo pajamas ir paverčiant juos vergais.

 

  • Biudžetui trūksta lėšų litais
  • Valdžia skolinasi iš užsienio kreditorių eurais arba doleriais (Kubilius praneša apie tai visai Lietuvai, šypsodamasis į ūsą)
  • Užsienio valiuta patenka į privačius bankus Lietuvoje
  • Užsienio valiuta konvertuojama į litus (deklaruojama, kad trūksta lėšų litais, tačiau šios lėšos vis dėl to sukauptos privačiuose bankuose)
  • Biudžetas gauna litus iš privačių bankų
  • Vergų visuomenė – mokesčių mokėtojai moka palūkanas užsienio kreditoriams (už užsienio valiutos įsigijimą, kuri jiems net nereikalinga)
  • Vergų visuomenė nesuvokia, kad litas – tai jų darbo vaisių atitikmuo, kuriais turėtų dalytis nemokamai, tačiau primoka užsienio kreditoriams ir vietiniams bankams už nereikalingas paslaugas
  • Privatūs bankai ir užsienio kreditoriai pelnosi iš paskolų (už tai, kad vergai galėtų įsigyti savo paties darbo vaisius); vergų visuomenė praranda galimybę finansuoti švietimą ir mokslą, sveikatos sektorių.


Kodėl konservatoriai praskolino Lietuvą? Privačių bankų ir konservatorių tandemas

 

Nesu baigęs ekonomikos mokslų, bet nemanau, kad ir konservatoriai turi ypatingų žinių ekonomikoje bagažą. Bet ir nepretenduoju į ministro pirmininko ar finansų ministro pozicijas.

 

Kas yra pinigų kiekis rinkoje, Lt

A = K x B,

A – bendras pinigų kiekis rinkoje, Lt

K – pinigų apyvartos greitis rinkoje

B – realus pinigų kiekis rinkoje, Lt

Iš tikrųjų pinigų skaičius nėra toks, koks figuruoja statistiniuose duomenyse. Realus pinigų skaičius, ypač spausdintų, yra žymiai mažesnis. Jų kiekis padideda per cirkuliaciją. Ir kuo ta cirkuliacija didesnė, tuo bendras pinigų skaičius didesnis. Didesnis BVP, surenkami mokesčiai, vartojimas, didesnis importas ir t.t.

 

Konservatorių vykdoma politika prasilenkia su ekonomine logika

Atėjus krizei, bendras pinigų kiekis turėjo kristi, greičiau ne pati krizė, o pats sumažėjęs pinigų kiekis sukėlė krizę. Po šių reakcijų į valdžią išrenkami konservatoriai. Ką daro konservatoriai?

Vykdoma naktinė reforma – didinami mokesčiai, ribojamas vartojimas, ko pasekoje pinigų apyvartos greitis nukrenta, dar labiau sumažėjant bendram pinigų skaičiui litais. Prasideda tolimesnės reakcijos – nedarbo lygio augimas, emigracija ir t.t. Sumažėja ne tik pinigų apyvartos greitis, bet ir pats realiųjų pinigų kiekis (emigrantai keičia litus į svarus sterlingus ir emigruoja į UK, litams pasiliekant privačiuose bankuose).

Kad Kubilius nelabai suvokia apie ką kalba, suprasite pažiūrėję šį filmuką. Krizė – tai tik pinigų kiekio sumažėjimas rinkoje, o Kubilius kalba apie tai tarsi apie katastrofą, savo netinkamais veiksmais išprovokuojant dar didesnį pinigų kiekio sumažėjimą.

Bendra konservatorių atėjimo pasekmė – dar sumažėjęs pinigų kiekis rinkoje ir gilesnė krizė.

 

Konservatorių skolinimasis

Reaguodama į sumažėjusį pinigų kiekį rinkoje, konservatoriai pasiskolina užsienio valiutos, prilygstančios 20 mlrd. lt. Tai pinigai, kurie iš esmės nėra reikalingi Lietuvos valdžiai. Mums reikalingi litai, kurie cirkuliuotų rinkoje, o ne doleriai ar eurai. Taigi užsienio valiuta konvertuojama į litus  ir lieka privačiuose bankuose. Mes gauname litus.

Šis skolinimasis buvo tik neadekvati konservatorių politikos reakcija bandant padidinti pinigų kiekį rinkoje litais. Pasakyčiau dar kitaip – konservatoriai reagavo į problemos pasekmę, bet ne į priežastį, kas savaime yra pralaimėjimas, nes priežasčių valdymas visada pastato tave į laimėjusiųjų gretas.

 

Privatūs bankai

Reikia prisiminti, kad pačią krizę sukėlė privatūs bankai – tiksliau žymiai sumažėjusi pinigų pasiūla Lietuvos ekonomikoje. Šią krizę padidina konservatorių vykdoma politika. Beje, tie pasiskolinti Lietuvos valstybės pinigai guli privačiuose bankuose, ypač užsienio valiuta. Tie litai buvo ne kur nors kitur, o sukaupti bankuose – juk Centrinis Bankas jų nespausdino (logiškai mąstant, jei bankai būtų valstybės nuosavybė, mums nereikėtų skolintis užsienio valiutos, kad ją konvertuoti į lietuvišką valiutą ir įlieti į biudžetą; mes galėtume juos pasiimti iš valstybinio banko – sukaupto pelno, gyventojų indelių). Taigi iš krizės labiausiai pasipelnė privatūs bankai, jau nekalbant apie užsienio kreditorius, kuriems mokesčių mokėtojai moka didelę dalį mokesčių ir ši situacija, man asmeniškai, primena laikus, kuomet valstiečiai mokėdavo dešimtinę Bažnyčiai, dešimtinę ponui ir dešimtinę valstybei už nieką. Iki šiol mokesčių mokėjimas reiškė tolimesnį jų sukaupimą ir paskirstymą visuomenės poreikiams tenkinti. Dabar mokesčių mokėjimas tampa duoklės mokėjimu privatiems bankams, dar tiksliau vergove, nes nuo to nepabėgsi.

 

Sprendimas

Apmaudu, bet mes pralaimime privatiems bankams. Privačių bankų kooperacija su korumpuota valdžia lemia visuomnės gyvenimo pablogėjimą, aiškinant, kad tai yra krizės kaltė. Deja, tai nėra pati krizė savaime, o privačių bankų sąmokslas prieš mus. Todėl pačiu svarbiausiu dalyku vadinčiau privačių bankų panaikinimą ir valstybinių įkūrimą, o valdžia būtų perimta visuomenės per tiesioginę demokratiją, balsavimą internetu, politinę atsakomybę ir t.t. Ne veltui privatūs bankai remia jėgas, kurios priešinasi panašiems dalykams. Privatūs bankai remia vergovę lemiančias ideologijas, visuomenei jas pateikiant kaip tobulas. Žinoma, didžioji masė man prieštaraus, kad negalima panaikinti privačius bankus, bet pažiūrėsim ateity, kas bus teisus. Sprendimas anksčiau ar vėliau turės būti priimtas.

Pagrindiniai LLRI rėmėjai:

Koncernas Achemos grupė | Investicijos
Philip Morris Baltic | Tabako gaminiai Eurovaistinė | Farmacija
Koncernas MG Baltic | Investicijos
Lietuvos dujos | Dujų prekyba ir transportavimas Lukoil Baltija | Naftos produktai
Dujotekana | Dujų importas ir prekyba
Nordea Bank Lietuva | Banking
SEB bankas | Banking
Danske bankas | Banking
Ūkio bankas | Banking
Swedbank | Banking
Nacionalinė tabako gamintojų asociacija
City Service | Nekilnojamojo turto priežiūra ir vystymas

Šį sąrašą laikyčiau ne vien oligarchiniu, bet ir neigiamų globalinių procesų Lietuvoje šalininkais ir aktyviais vykdytojais. Šis sąrašas turėtų būti įdėmiai tikrinamas.

Gaila, kad žmonės to dar nesuvokia. Mums patiems reikia atverti savo mąstymą ir priimti sprendimus. Mes atiduodame savo pačių kontrolę kažkokiems “genijams” į rankas, bet dirba sau naudingą darbą sukurdami visažinio ir visuomenei naudingo asmens įvaizdį. Jei pasakyčiau, kad reikia uždaryti privačius bankus, žmonės imtų vadinti mane komunistu ar prieštaraujančiu laisvai ekonomikai, nors tai būtų absurdas. Tai tik parodo, kaip žmonės yra įsprausti į kategorinį mąstymą, suformuotą žiniasklaidos ir kitų gyvenimo mokyklų. Visokie žiniasklaidoje pasirodantys asmenys yra dažniausiai yra tik apgavikai, gilinantys tą kategorinį mąstymą ir vykdantys kvantinę manipuliaciją. Pabandyk prieš juos pasipriešinti..Liksi liaudies priešu. Meksikos prezidentas jau buvo nacionalizavęs privačius bankus, tai Romos klubas (300-ų komiteto vykdančioji atšaka Šiaurės Amerikoje) pradėjo finansinį karą, kiekvieną dieną iš Meksikos ištraukdamas per įvairius privačius fondus ir organizacijas po 200 mln. dol. ir pateikdamas Meksikos visuomenei įrodymą, kad privačių bankų nacionalizavimas duoda tik žalos.

 

Lenkijos Solidarumas – globalistų projektas perimti šalį į vienos pasaulio vyriausybės kontrolę