Reikia keisti supratimą apie ideologijas ir valdymą

 

Kapitalizmas – ekonominė ir socialinė sistema, kurioje gamybos priemonės yra privačioje nuosavybėje.

Socializmas – ekonominė ir socialinė sistema, kurioje gamybos priemonės yra valstybinėje nuosavybėje.

Pradedu prieiti prie išvados, kad daugelis egzistuojančių skirtingų ideologijų yra pernelyg primityvios ir neatsako į svarbiausius klausimus. Ideologijos apibrėžia tik dabartinės ekonominės sistemos ypatumus, kurie iš tikrųjų nėra labai skirtingi, t.y. arba kapitalas priklauso privatiems asmenims, arba valstybei. Daugelis ideologijų pasidalina atskiras šio spektro dalis. Kitaip tariant, esminiu dalyku tampa klausimas, kas valdo tą turtą? Tai itin svarbus “elitui” klausimas. Kadangi likusi visuomenės dalis “vergai” priklausoma nuo elito, ideologija tampa ne tik ekonomine, bet ir socialine sistema. Naudoju “elito” ir “vergų” paradigmą, nes mes gyvename piramidinės socialinės struktūros visuomenėje.

Piramidinės socialinės struktūros visuomenė – kuomet egzistuoja valdantysis elitas ir elitui paklūstanti likusi populiacija. Valdantysis elitas – tai valdžia, teisėsauga, finansinės institucijos, religija, kas visų pirma yra vergams valdyti sukurta sistema.

Taigi ideologijos, visų pirma, yra elitui svarbūs klausimai, t.y. esminis klausimas, kaip piramidinė visuomenė bus valdoma? Įdomu, kad šiuo klausimu persmelkta visa visuomenė, nors vergams tai neturėtų rūpėti. Mane stebina, kaip visas pasaulis ir pati visuomenė tarsi pasiskirsčiusi į atskirus ideologinius frontus, laikydama tai svarbiu skirtumu tarp atskirų susiformavusių visuomenės grupių ar individų pažiūrų. Ar tu dešiniųjų pažiūrų (tik už privačią nuosavybę) ar kairiųjų (ir už valstybinę nuosavybę)? Tai neturėtų būti esminis klausimas mums, tačiau tai tik parodo, kaip giliai esame įklimpę į šią pasaulėžiūrą. Elito primestos taisyklės tapo mūsų gyvenimo taisyklėmis.

Kas yra svarbiau už ideologiją

Turiu savo nuomonę, kurią norėčiau išdėstyti. Mano manymu, pagrindas, kuriuo formuojamos ideologijos, turėtų pasikeisti iš esmės. Šiuo metu tas pagrindas yra valdančiajam elitui svarbūs dalykai – kapitalizmas ir socializmas.

Mums, kaip vergams, turi rūpėti, kaip padėti naujus pagrindus kitai visuomenei, kuri būtų atspari bet kokio elito dominavimui aukščiau visuomenės interesų. Taigi pačiu ideologijos pagrindu turėtų tapti žmogiškumas arba siekiamybė, kad kuo daugiau visuomenės narių būtų laimingi. Tokioje vietoje nebūtų vietos kontrolei, elito dominavimui, išnaudojimui, korupcijai ir kitiems neigiamiems dalykams. Čia dominuotų teigiamos visai visuomenei nuostatos: pagarba, teisingumas, lygybė, švietimas, kultūra, pažangesnis valdymas (http://kantas.net/2011/02/05/bendruomenes-valdymas-naujas-valstybes-valdymos-modelis/) ir t.t. Tik po to būtų kalbama apie ekonomiką, kurios modelis būtų pritaikomas prie visuomenės poreikių – turėti švarią aplinką, lygią visuomenę, o turtas priklausytų tiek privatiems asmenims, tiek pačiai valstybei (visuomenei).

Priešinga šioms nuostatoms taptų ideologija, kuri skatintų nelygybę, išnaudojimą, korupciją, nusikalstamumą, elito dominavimą likusios visuomenės atžvilgiu. Mano požiūriu, pačios žiauriausios visų laikų ideologijos – tai bolševikinis komunizmas, fašizmas ir laisvosios rinkos fundamentalizmas. Tokioms ideologijoms neturi likti vietos pasaulyje.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Comments

  • Ignas R.  On 2011/03/04 at 17:38

    Tik tarp kitko, bet kairiosios pažiūros (liberalai) pasisako už išimtinai privačią nuosavybę, o dešiniosios – ir už valstybinę.

    Smagios mintys. Taip, dabartinės diskusijos vyksta apie tai, kokios spalvos yra buožė, kuria mus daužo “elitas” – ne itin svarbi detalė, ar ne, jei vis tiek skauda taip pat? (nebent tai, kad mėlyna spalva ramina ir malšina skausmą). O to priežastis yra užsisenėjęs mąstymas, kurio neišreikšta ir dažnai nepastebima prielaida yra tai, kad ekonominis valstybės aspektas priimamas kaip valstybės esmė. Technokratinis požiūris, prie kurio įtakos matyt labiausiai prisidėjo Marx’as (istoriškai).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: