Isos-Kristos (pagal Alex Collier)

Konstantinas buvo Romos imperatorius, kuris stengėsi sustabdyti religinius karus šalies viduje. Tam tikslui jis paėmė religijas vakaruose, kur buvo garbinama dievybė Isis, paėmė religijas rytuose, kur buvo garbinama  dievybė Krishna, ir sukūrė naują dievą Isos-Kristos. Taip gimė viena didžiausių pasaulio religijų krikščionybė.

Įdomu, kad abiejuose paveiksluose matomose pentagramose yra vienas akivaizdus panašumas – apatinis stipinas dešinėje pusėje turi skirtingą kampą palyginus jį su kairėje pusėje apačioje esančiu stipinu. Tai tarsi masonų vizitinė kortelė tiems, kurie suvokia šią simboliką ir praneša apie tikrąją krikščionybės paskirtį – tarnauti globalistams.

 

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: