Partijinės politinės sistemos trūkumai. Kodėl partijos niekada nebus geros

Dar kartelį pamąsčiau ir surašiau, kas partijinėje sistemoje, mano manymu, yra žalinga visuomenei.  Mes verkiam, kad ta partija bloga, kita dar blogesnė, bet nesuprantam kodėl. Todėl, kad tai sisteminė klaida. Todėl, kad kitaip negali būti. Tai lyg lipimas ant to paties grėblio šimtą kartų iš eilės. Ar mes iš tikrųjų nesame minčių vergai? Kodėl mes apribojame savo proto laisvę atiduodami save valdyti kažkokioms primityvioms organizacijoms? Mes nesuvokiame, kad galėtų būti kitaip, nes mūsų pasaulėžiūra paremta gauta patirtimi, bet ne galinčia būti patirtimi, jei tik žinotume, kad tokia yra įmanoma.  Mes taip įklimpę į savo pasaulėžiūrą, kad nesugebame pažvelgti kitaip. Partijos užprogramuotos mūsų kenkimui, piliečių laisvių apribojimui ir jų išnaudojimui. Niekada nepasikeis tai, nes ir galimi pokyčiai yra nelabai įmanomi, kai mus valdo negatyvios jėgos. Partijinės politinės sistemos trūkumai:

1. Leidžia asmenims, kurie niekada nebūtų išrenkami piliečių, patekti į valdžią.

a) tai gali būti politikų patekimas į Seimą ar vykdomąją valdžią per partijos sąrašus.

b) į svarbius postus gali patekti partijų rėmėjai.

2. Partijinė sistema užprogramuota glaudiems santykiams su kapitalu.

a) vyksta didelė konkurencija dėl rinkėjų, todėl siekiama kuo didesnio kapitalo dėl didesnių reklamos galimybių. Neteisėti susitarimai su stambiu kapitalu.

b) partijos, dėl savo narių Seime ir Vyriausybėje skaičiaus, yra palankūs įrankiai prieiti prie valstybės resursų. Stambus kapitalas mato puikias verslo galimybes partijinėje sistemoje ir jiems žymiai lengviau veikti.

c) Partijos tampa ne piliečių interesų proteguotojais, o verslo interesų.

3. Partijinė sistema turi plačiai išplėtotą įtakos infrastruktūrą. Tai turi didžiulės įtakos korupcijos mastams.

a) politikams lengviau pasisavinti valstybės lėšas. “Ranka ranką plauna”, “varnas varnui akies nekerta”, “vsio zakonno” ir t.t.

b) lengviau užmegzti neteisėtus santykius su teisėsauga ir to pasekoje be gresiančios atsakomybės vykdyti nusikaltimus. Analogiškai gali degraduoti ir teisėsauga.

4. Partijinė sistema užprogramuota neigiamiems valstybės pokyčiams.

a) partijinės sistemos nariai, dėl savo kapitalo dydžio, suinteresuoti spaudos kontrole. Spauda tampa valdžios gynėja, konkurentų susidorojimo ir propagandos įrankiu. Visuomenė praranda laisvą nepriklausomą spaudą. Laisvos nekontroliuojamos minties skeidėjais tampa tik pavieniai asmenys ar mažos organizacijos, neimlios kapitalui.

b) jei partijos užvaldomos negatyvių jėgų “Service-to-Self”, jos tampa suinteresuotos visuomenės korekcija į neigiamą pusę. Įsivaizduokite, jei valdžioje yra tik kelios partijos ir teigiamų-neigiamų žmonių santykis yra 7 su 3. Prisiminkite tikimybių teoriją. Deriniai gali būti tokie, kad visos valdžioje esančios partijos bus valdomos negatyvių jėgų. Visuomenė rizikuoja prarasti savo demokratiją, jei tik ją turi.

5. Partijinę sistemą visuomenei yra sunkiau reguliuoti.

a) kai veikiama per partijas, sunku surasti atsakingus asmenis. Po blogų sprendimų dažnai nelieka kaltininkų.

b) visuomenei lengviau kontroliuoti po vieną asmenį nei iškart visą partiją.

c) padidėja revoliucijų tikimybė, nes grupuotėms lengviau veikti po partijų ar judėjimų vėliava nei po vieną.

d) tai puiki terpė veikti globalistams. Stambias organizacijas lengviau perimti, kontroliuoti ar sudaryti neteisėtus sandorius.

 

 

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: