Kaip sumažinti korupciją savivaldybėse

Lietuva pagal korupcijos lygį prilygsta Afrikos šalims. Apie tai kalba daug kas, bet mažai daroma. Pvz., laikinasis viešųjų pirkimų tarnybos vadovas Ž. Plytnikas teigia, kad maždaug iš 10 mlrd. lt, skirtų viešiesiems pirkimams, 3 mlrd. lt panaudojami neteisėtai. Vadinasi, per 10 metų susidaro apie 30 mlrd. lt.

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/kaip_pavogti_milijarda/,coments.1

Savivaldybės yra ta vieta, kur vyksta nekontroliuojami viešieji pirkimai. Jų apimtys mažesnės nei respublikinių institucijų viešieji pirkimai, todėl savivaldybėms skiriamas mažesnis dėmesys. Rinkimai į savivaldybes tampa kautynių lauku  tarp partijų. Finansinių resursų paieška per viešuosius pirkimus yra vienas pagrindinių veiksnių, kodėl partijoms svarbu kontroliuoti savivaldybes. Kaip sumažinti korupcijos galimybes savivaldybėse?

Visose savivaldybėse administracijos schema yra panaši. Matote 2 paryškintus linija skyrius. Šie skyriai susiję su viešųjų pirkimų vykdymu ir kontrole, taip pat kontroliuojamas ES pinigų panaudojimas ir apskritai visi finansiniai projektai. Man labai įdomu, kodėl tai pačiai organizacijai duodama ir valdyti finansinius srautus, ir po to juos kontroliuoti. Lieka tik teorinės galimybės, kad finansiniai nusikaltimai būtų išaiškinti, nes tie darbuotojai turi atsiskaityti prieš savivaldybės vadovus. Tai absurdiška. Pridėkime, kad viešųjų pirkimų ir kitos tarnybos tinkamai nekontroliuoja savivaldybių arba išvis nekontroliuoja. Sukurtas įdomus mechanizmas Lietuvoje – finansinių projektų praktiškai nelabai kas kontroliuoja, o vykdyti korupcinius sandėrius yra lengva dėl palankių struktūrinių mechanizmų.

Taigi kaip pakeisti savivaldybių struktūrą, kad ji taptų kuo palankesnė korupcijos prevencijai? Tuos du linija paryškintus skyrius visose savivaldybėse reikia panaikinti (bus atleista iš darbo apie 250 biurokratų per visą Lietuvą) ir sukurti 2 atskiras institucijas, vykdančias viešuosius pirkimus ir visų finansinių projektų kontrolę centralizuotai.

Institucija nr.1 – vykdytų visus savivaldybių viešuosius pirkimus. Skaidrumui užtikrinti būtų pasitelkiamas antras sprendimas – visi viešieji pirkimai būtų vykdomi tik per elektroninę viešųjų pirkimų sistemą. Būtų atsisakyta neaiškių reikalavimų ir pasitelkta kaina kaip vienas svarbiausių atrankos kriterijų. Institucija galėtų vykdyti ne tik savivaldybių, bet ir visų valstybės institucijų viešuosius pirkimus. Būtų sumažintas ne tik biurokratų skaičius, bet sutaupyta 2-3 mlrd. lt per viešuosius pirkimus. Kam didinti mokesčius, skalpuoti prekeivius, pensininkus..

Institucija nr. 2 – vykdytų savivaldybių auditą ir prižiūrėtų finansinius projektus, tame tarpe ir viešuosius pirkimus. Šias funkcijas galėtų perimti reorganizuota viešųjų pirkimų tarnyba (dabar egzistuojanti).

Tai tik dalis sprendimų, kuriuos reikėtų įgyvendinti siekiant užtikrinti korupcijos prevenciją. Apsauga nuo korupcijos turi apimti keletą papildomų lygių, pvz., centrinės valdžios pokyčius, teisėsaugos reformas, visuomenės pokyčius ir jų prisidėjimas įgyvendinant korupcijos prevenciją. Kas be ko, be centrinės valdžios valios nebus priimtas joks sprendimas.

 

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: