Birštono savivaldybė – tikras biurokratinis nonsensas

Galima rasti Lietuvoje įdomių dalykų ir vieną iš jų neseniai atradau, bestudijuodamas šalies administracinį žemėlapį. Yra Lietuvoje vietų, kurios turi daugiau privilegijų už kitas. Man labiausiai krito į akį Birštono savivaldybė.

Tiek teritorija, tiek gyventojų skaičiumi Birštono savivaldybė yra itin maža. Joje gyvena tik ~5000 gyventojų, o Birštono mieste – ~3000 gyventojų. Logiškas klausimas, ar verta steigti tokį galingą biurokratinį aparatą mažoje gyvenvietėje, sąlyginai vadintina miestu? Palyginus su kitomis savivaldybėmis, gyventojų skaičius mažesnis vidutiniškai 10 kartų! Pasižiūrėkime į žemėlapį. Matome, kad Birštono teritorija dirbtinai išskirta iš aplinkinių rajonų ir paskelbta atskira savivaldybe. Tai įvyko 1995 m. Ar nebūtų geriau prijungti Birštoną prie Prienų savivaldybės? Beje, Prienai yra kitapus Nemuno, Birštonas – anapus, abu miestai – priešinguose Nemuno krantuose vienas priešais kitą.

Tai tikras pinigų švaistymas ir biurokratinio aparato pūtimas valstybėje. Dar kartą iškeiksiu bubilių kybį kaip individą, kuris atseit taupo. Ar tau pirštu reikia parodyt, kur pinigus taupyt? Ar ten Respublikos  “elitas” gyvena, įdarbinantis gimines toje savivaldybėje?

Mano pasiūlymas paprastas: prijungti Birštono savivaldybę prie Prienų savivaldybės. Bus sutaupyta keliolika milijonų pinigų, sumažinsim veltėdžių skaičių, kurie turės ieškotis darbo privačiame sektoriuje ir mokės mokesčius valstybei.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: