Sėkmingiausiai partijas kūrę sąjūdiečiai

Pažvelkime į anuometinį Sąjūdžio lyderių trejetuką – šie žmonės gavo daugiausia balsų dėl patekimo į Sąjūdžio Seimo Tarybą. Šie žmonės, be kelių išimčių, liko lyderiais ir kuriant naujas partijas po Sąjūdžio subyrėjimo.

1. Romualdas Ozolas. Iki 2000 m. vadovavo gana stipriai partijai, kuri vėliau 2003 m. išnyko, susijungusi su liberalais, suformuodami naująjį bloką “centro ir liberalų sąjunga”.

2. Kazimiera Prunskienė. Buvo viena iš moterų partijos lyderių, tačiau priklausomai nuo politinės situacijos nuolat keičianti savo rezidenciją.

3. Vytautas Landsbergis. Lietuvių tautos patriarchas įkūrė vieną stipriausių Lietuvoje partijų, pakaitomis valdančių Lietuvos laivo kelionę anapilin.

4. Gintaras Steponavičius. Sąjūdžio veikėjas, tuomet dar nefigūravęs lyderių sąrašuose. Nors dar anuomet buvo jaunas, tačiau net ir po 20 metų laikomas perspektyviu politiku. Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto auklėtinis dalyvavo 3 partijų sukūrime. Diriguoja švietimo sistemos reformai. Neabejotinai, tai vienas  sėkmingiausių karjerą padariusių Sąjūdžio dalyvių.


Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: