Kaip globalistai valdo žmoniją. Per piramidinę socialinę visuomenės struktūrą, kurią užtikrina 3 elementų kontrolė (mano nuomonė)

Realybė, kurioje mes gyvename, galime vadinti piramidine socialine visuomenės struktūra (apie tai parašysiu kitame įraše). Kitaip tariant, tai vergų ir vergvaldžių santykiais grįsta visuomenė. Tai egzistuoja jau visą žmonijos civilizacijos laikotarpį. Nesvarbu, kokią vietą užimsi visuomenėje ir kiek resursų turėsi, tu joje liksi kaip dalyvis (ar vergas, ar vergvaldys nesvarbu).

Ką daro sionistai/globalistai/iliuminatai ar tarkim dar kitokios jėgos? Jie stengiasi kontroliuoti Žemės civilizaciją. Lengviausia kontroliuoti žmoniją yra priversti ją egzistuoti tokioje sistemoje, kuri būtų nematoma, bet reali. Piramidinė socialinė struktūra yra būtent tokia sistema, kurią nėra sunku valdyti kontroliuojant tam tikrus esminius elementus. Kol kas jų suskaičiuoju 3, galbūt jų yra daugiau. Tai yra monetarinė sistema, technologijos ir minčių kontrolė. Valdant šiuos elementus galima priversti žmoniją amžinai pasilikti šiame rėžime. Taip jie kontroliuoja 3 elementus, o patys žmonės to nesuvokia. Važiuoja į darbą, moka mokesčius, taupo pinigus už mokamą mokslą  ir t.t.

Kodėl globalistai stengiasi kontroliuoti esminius elementus?

Monetarinė sistema: tai realių resursų pakaitalas. Visi pasaulio resursai priklauso tiems, kurie kontroliuoja monetarinę sistemą. Visuomenės nariai stengiasi gauti kiek įmanoma daugiau resursų, taigi tai tampa didžiuliu galios šaltiniu ir įrankiu. Be to (esminis dalykas), valdant materialinius resursus galima pakeisti visuomenės struktūrą, jei ištekliai būtų nukreipiami reikiama kryptimi. Tačiau jų kontrolė priklauso globalistams.

Technologijos: technologijos veda žmoniją į priekį. Tinkama jų kontrolė garantuoja žmonijos vystymosi kryptį. Galima pasukti technologijų vystymosi kryptį tam tikra linkme, kad nepasikeistų pati piramidinė socialinė struktūra. Slaptas pažangesnių technologijų valdymas suteikia globalistams pranašumą ir leidžia žengti žingsnį pirmiems nei tai padarytų žmonija. Globalistai stengiasi kontroliuoti visas pasaulio technologijas. Kai kurie tyrinėtojai teigia, kad globalistų turimas technologinis pranašumas yra 25-100 metų į priekį nei naudojamės jomis patys. Beje, Lietuvoje taip pat neleidžiama vykdyti kai kuriuos technologinius tyrinėjimus, greičiausiai JAV iniciatyva.

Minčių kontrolė: visuomenės valdymui užtikrinti būtina nukreipti jos narių mąstymą reikiama kryptimi. Tam geriausias sprendimas – neigiamas mąstymas. Piramidinė socialinė struktūra yra priimtina tik neigiamo mąstymo individams (jie siekia tapti vergvaldžiais ir jei pasiseka, didžiuojasi tuo prieš vergus). Štai kaip atsiranda gyvenimo prasmės klausimai vidutiniame amžiuje. Mes visą gyvenimą būname tik vergais.


 

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: