Monthly Archives: January 2011

Pokalbis su zeitgeist’o autoriumi

Kaip padidinti užsienio investicijas per savivaldybes

Lietuva negali pasigirti užsienio investicijų gausa į mūsų šalį, bet ar mes apskritai stengiamės pakeisti šią padėtį? Investuotojų viliojimas į šalį turėtų apimti kelius lygmenis. Tai būtų informacinis lygmuo, valstybinė politika per mokesčius ir įstatyminę bazę, savivaldybių lygmuo per atsakingus asmenis. Norėčiau pakalbėti apie savivaldybių galimybes pritraukiant užsienio investicijas į Lietuvą.

Kodėl savivaldybės?  Savivaldybės turėtų būti labiausiai suinteresuotos investicijomis. Savivaldybės yra arčiausiai investicijų objektų, gauna dalį mokesčių, valdininkai ir politikai gyvena gimtinėje, jiems lengviau dirbti su investuotojais nei sostinės pareigūnams ir t.t. Tačiau, kad investicijų gaudymo sistema veiktų puikiai, reikėtų įdėti daugiau kūrybingumo. Dabartinių savivaldybių administracija neužtikrina investicinio patrauklumo. Užtenka nueiti į savivaldybių informacines svetaines anglų kalba, kurioje informacijos apie investicijas praktiškai nėra. Matyt, biurokratinė sistema Lietuvoje suformuota taip, kad ji nesuinteresuota ieškoti investicijų kaip, tarkim, privačios įmonės vadybininkui ieškoti klientų ir iš to uždirbti.

Mano nuomone, kiekvienoje savivaldybėje reikalingas vienas papildomas etatas – investicijų vadybininkas.

Darbo pobūdis: investicijų vadybininkas dirba savivaldybėje. Ieško ir aptarnauja investuotojus, keliauja į užsienio konferencijas ir verslo susitikimus. Aktyviai ir pasyviai ieško potencialių investuotojų. Pateikia visą informaciją apie savivaldybę ir puikia ją reprezentuoja užsieniui, pasitelkdamas visus įmanomus įrankius – informacines technologijas, statistinius duomenis, teisinę informaciją ir t.t. Valstybė skiria lėšas kelionėms į užsienį, nuperka reprezentacinius automobilius ir t.t.

Reikalavimai: puikiai kalbėti angliškai, vokiškai ir rusiškai, ekonominis išsilavinimas, teisinės žinios, būti registruotam vietinėje savivaldybėje.

Patekimas į darbą: per konkursą. Konkurso sąžiningumui užtikrinti konkursas turėtų būti vykdomas centralizuotai, viename mieste ir iškart į visas savivaldybes.

Saugikliai: Kad užtikrinti darbuotojo autonomiškumą nuo savivaldybės, atlyginimas turėtų būti mokamas atskirai iš valstybės, ne iš savivaldybės. Už bendravimą su investuotojais turi būti atsakingas tik šis žmogus, todėl savivaldybė turėtų tik padėti jam. Taip būtų užtikrinta apsauga nuo galimos korupcijos, kai savivaldybės pareigūnai reikalauja kyšių iš potencialių investuotojų ir taip juos atbaido. Apie bet kokius korupcinius atvejus, jau užsimezgus santykiams su investuotojais, galėtų pranešti valstybei.

Atlyginimas: alga mokama iš valstybės biudžeto + procentai nuo kiekvienos sėkmingos investicijos į savivaldybę.  10 000 – 100 000 lt premija taptų norma, jei savivaldybė sulauktų sėkmingos investicijos.

Kokie darbuotojai bus?: tai bus geriausi ir kūrybiškiausi Lietuvoje asmenys, kurie bus suinteresuoti investicijomis. Per visą Lietuvą būtų nuo 60 iki 70 investicijų vadybininkų (po vieną mažoje savivaldybėje – po du didžiosiose savivaldybėse). Didžiosiose savivaldybėse vienas vadybininkas bus pagrindinis, antras – padėjėjas.

Investuotojai: jie bus patenkinti aptarnavimo kokybe, puikia Lietuvos valdininkų anglų kalba, investuos ir kurs darbo vietas gyventojams.

Daugelyje pažangių valstybių įgyvendintas asmeninės atsakomybės principas – valdininkai asmeniškai atsakingi už savo darbo rezultatus. Šią sistemą reikia įgyvendinti ir pas mus. Ir ne vien savivaldybėse pritraukiant investuotojus, bet ir daugelyje kitų sričių.

Muzikos pamokėlė JAV

Operacija giliai užšaldyta (pagal Alex Collier)

Tai itin slapta organizacija, kuri veikia kaip globalistų įrankis ir reikalinga kontroliuoti pasaulio šalių vyriausybes ir jomis manipuliuoti. Šios organizacijos nariai priklauso CIA, FBI, NSA, KGB ir Mosadui. Oficialiai šie žmonės yra mirę, tačiau turi suklastotas tapatybes ir plačias galimybes patekti į bet kurią šalį. Visame pasaulyje šiai organizacijai priklauso daugiau nei 26 tūkstančiai narių.

Šie nariai komunikuoja tarp pasaulio vyriausybių ir praneša, kada pradėti karą, teroro aktą ar vykdyti kitus nusikaltimus.

Isos-Kristos (pagal Alex Collier)

Konstantinas buvo Romos imperatorius, kuris stengėsi sustabdyti religinius karus šalies viduje. Tam tikslui jis paėmė religijas vakaruose, kur buvo garbinama dievybė Isis, paėmė religijas rytuose, kur buvo garbinama  dievybė Krishna, ir sukūrė naują dievą Isos-Kristos. Taip gimė viena didžiausių pasaulio religijų krikščionybė.

Įdomu, kad abiejuose paveiksluose matomose pentagramose yra vienas akivaizdus panašumas – apatinis stipinas dešinėje pusėje turi skirtingą kampą palyginus jį su kairėje pusėje apačioje esančiu stipinu. Tai tarsi masonų vizitinė kortelė tiems, kurie suvokia šią simboliką ir praneša apie tikrąją krikščionybės paskirtį – tarnauti globalistams.

 

Partijinės politinės sistemos trūkumai. Kodėl partijos niekada nebus geros

Dar kartelį pamąsčiau ir surašiau, kas partijinėje sistemoje, mano manymu, yra žalinga visuomenei.  Mes verkiam, kad ta partija bloga, kita dar blogesnė, bet nesuprantam kodėl. Todėl, kad tai sisteminė klaida. Todėl, kad kitaip negali būti. Tai lyg lipimas ant to paties grėblio šimtą kartų iš eilės. Ar mes iš tikrųjų nesame minčių vergai? Kodėl mes apribojame savo proto laisvę atiduodami save valdyti kažkokioms primityvioms organizacijoms? Mes nesuvokiame, kad galėtų būti kitaip, nes mūsų pasaulėžiūra paremta gauta patirtimi, bet ne galinčia būti patirtimi, jei tik žinotume, kad tokia yra įmanoma.  Mes taip įklimpę į savo pasaulėžiūrą, kad nesugebame pažvelgti kitaip. Partijos užprogramuotos mūsų kenkimui, piliečių laisvių apribojimui ir jų išnaudojimui. Niekada nepasikeis tai, nes ir galimi pokyčiai yra nelabai įmanomi, kai mus valdo negatyvios jėgos. Partijinės politinės sistemos trūkumai:

1. Leidžia asmenims, kurie niekada nebūtų išrenkami piliečių, patekti į valdžią.

a) tai gali būti politikų patekimas į Seimą ar vykdomąją valdžią per partijos sąrašus.

b) į svarbius postus gali patekti partijų rėmėjai.

2. Partijinė sistema užprogramuota glaudiems santykiams su kapitalu.

a) vyksta didelė konkurencija dėl rinkėjų, todėl siekiama kuo didesnio kapitalo dėl didesnių reklamos galimybių. Neteisėti susitarimai su stambiu kapitalu.

b) partijos, dėl savo narių Seime ir Vyriausybėje skaičiaus, yra palankūs įrankiai prieiti prie valstybės resursų. Stambus kapitalas mato puikias verslo galimybes partijinėje sistemoje ir jiems žymiai lengviau veikti.

c) Partijos tampa ne piliečių interesų proteguotojais, o verslo interesų.

3. Partijinė sistema turi plačiai išplėtotą įtakos infrastruktūrą. Tai turi didžiulės įtakos korupcijos mastams.

a) politikams lengviau pasisavinti valstybės lėšas. “Ranka ranką plauna”, “varnas varnui akies nekerta”, “vsio zakonno” ir t.t.

b) lengviau užmegzti neteisėtus santykius su teisėsauga ir to pasekoje be gresiančios atsakomybės vykdyti nusikaltimus. Analogiškai gali degraduoti ir teisėsauga.

4. Partijinė sistema užprogramuota neigiamiems valstybės pokyčiams.

a) partijinės sistemos nariai, dėl savo kapitalo dydžio, suinteresuoti spaudos kontrole. Spauda tampa valdžios gynėja, konkurentų susidorojimo ir propagandos įrankiu. Visuomenė praranda laisvą nepriklausomą spaudą. Laisvos nekontroliuojamos minties skeidėjais tampa tik pavieniai asmenys ar mažos organizacijos, neimlios kapitalui.

b) jei partijos užvaldomos negatyvių jėgų “Service-to-Self”, jos tampa suinteresuotos visuomenės korekcija į neigiamą pusę. Įsivaizduokite, jei valdžioje yra tik kelios partijos ir teigiamų-neigiamų žmonių santykis yra 7 su 3. Prisiminkite tikimybių teoriją. Deriniai gali būti tokie, kad visos valdžioje esančios partijos bus valdomos negatyvių jėgų. Visuomenė rizikuoja prarasti savo demokratiją, jei tik ją turi.

5. Partijinę sistemą visuomenei yra sunkiau reguliuoti.

a) kai veikiama per partijas, sunku surasti atsakingus asmenis. Po blogų sprendimų dažnai nelieka kaltininkų.

b) visuomenei lengviau kontroliuoti po vieną asmenį nei iškart visą partiją.

c) padidėja revoliucijų tikimybė, nes grupuotėms lengviau veikti po partijų ar judėjimų vėliava nei po vieną.

d) tai puiki terpė veikti globalistams. Stambias organizacijas lengviau perimti, kontroliuoti ar sudaryti neteisėtus sandorius.

 

 

Lietuvos laukia beveidės skurdžios su privatizuotomis mokyklomis ir ligoninėmis ateitis

Baigėsi aukso amžius Lietuvai, kai įstojus į ES buvo priplukdyti dideli kiekiai pinigų. Ateina metas mokėti skolas.

http://www.finmin.lt/web/finmin/2011islaidos

Sudėjus skolos aptarnavimui skirtas išlaidas ir ES įmokas gauname daugiau nei 3 mlrd. lt, kuriuos reikia siųsti į užsienį. Tuo tarpu pajamos į valstybės biudžetą 2010 m. sudarė tik 14 mlrd. 533 mln. lt. Vadinasi, kas penktas mokesčių mokėtojų į valstybės biudžetą sumokėtas litas keliauja ne švietimui, ne ligoninėms, bet į užsienį. Tai tik pradžia, nes valstybes skolai augant “kitų išlaidų” dalis gali didėti. Tai didžiuliai pinigai, kurių panaudojimas galėtų būti žymiai prasmingesnis.

Tas didžiulis pasipinigavimo džiaugsmas, gaunat ES lėšas, yra kvailas, nes niekas mums veltui tų pinigų nemokės. Juos reikės grąžinti atgal. Vienintelis ES paramos privalumas yra tas, kad nereikia mokėti palūkanų. Tai tarsi bepalūkanės paskolos. Tačiau mes mokame palūkanas kita forma – prarandame dalį nepriklausomybės.

Kur kas prasčiau su valstybės skola užsieniui. Ji praktiškai atsirado tik po įstojimo į ES. Paskolos yra labai žalingos valstybei, kadangi neatsakingai valdžiai – tai didžiulė galimybė laikinai pasipelnyti nemokant už ją nieko ir paliekant problemą spręsti ateities kartoms. Taip ir atsitiko. Nepaisant ES paramos, buvo pasitelkiami papildomi pinigai. To pasekoje perdegė Lietuvos ekonomika. Jei būtų elgiamasi kukliau, taupomi pinigai, šiandien nereikėtų atiduoti nei 40 mlrd. lt paskolų, nei kasmet sumokamų 2 mlrd. lt palūkanų. Tai svarbūs pinigai. Ir gali būti, kad skola vis didės. Esant tokiai emigracijai, pajamos neaugs taip sparčiai kaip skolos aptarnavimo išlaidos. Pasekmės bus baisios: bus naikinama švietimo sistema, brangus mokamas mokslas, menka jo kokybė, ligoninės bus privatizuotos ir be pinigų žmonės nebus gydomi. Kieno sąskaita taupys centrinė valdžia, tenkindama užsienio kreditorių poreikius, nesunku atsakyti. Pasižiūrėkite čia:

Dabar prasidėjęs mokyklų ir ligoninių naikinimo vajus yra tik pradžia. Augant skolos tempams mokyklos ir ligoninės ilgainiui bus privatizuotos arba apskritai uždarytos vardant užsienio kreditorių poreikių. Mes, vergai, tiesiog mokėsim mokesčius.

Kaip sumažinti korupciją savivaldybėse

Lietuva pagal korupcijos lygį prilygsta Afrikos šalims. Apie tai kalba daug kas, bet mažai daroma. Pvz., laikinasis viešųjų pirkimų tarnybos vadovas Ž. Plytnikas teigia, kad maždaug iš 10 mlrd. lt, skirtų viešiesiems pirkimams, 3 mlrd. lt panaudojami neteisėtai. Vadinasi, per 10 metų susidaro apie 30 mlrd. lt.

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/kaip_pavogti_milijarda/,coments.1

Savivaldybės yra ta vieta, kur vyksta nekontroliuojami viešieji pirkimai. Jų apimtys mažesnės nei respublikinių institucijų viešieji pirkimai, todėl savivaldybėms skiriamas mažesnis dėmesys. Rinkimai į savivaldybes tampa kautynių lauku  tarp partijų. Finansinių resursų paieška per viešuosius pirkimus yra vienas pagrindinių veiksnių, kodėl partijoms svarbu kontroliuoti savivaldybes. Kaip sumažinti korupcijos galimybes savivaldybėse?

Visose savivaldybėse administracijos schema yra panaši. Matote 2 paryškintus linija skyrius. Šie skyriai susiję su viešųjų pirkimų vykdymu ir kontrole, taip pat kontroliuojamas ES pinigų panaudojimas ir apskritai visi finansiniai projektai. Man labai įdomu, kodėl tai pačiai organizacijai duodama ir valdyti finansinius srautus, ir po to juos kontroliuoti. Lieka tik teorinės galimybės, kad finansiniai nusikaltimai būtų išaiškinti, nes tie darbuotojai turi atsiskaityti prieš savivaldybės vadovus. Tai absurdiška. Pridėkime, kad viešųjų pirkimų ir kitos tarnybos tinkamai nekontroliuoja savivaldybių arba išvis nekontroliuoja. Sukurtas įdomus mechanizmas Lietuvoje – finansinių projektų praktiškai nelabai kas kontroliuoja, o vykdyti korupcinius sandėrius yra lengva dėl palankių struktūrinių mechanizmų.

Taigi kaip pakeisti savivaldybių struktūrą, kad ji taptų kuo palankesnė korupcijos prevencijai? Tuos du linija paryškintus skyrius visose savivaldybėse reikia panaikinti (bus atleista iš darbo apie 250 biurokratų per visą Lietuvą) ir sukurti 2 atskiras institucijas, vykdančias viešuosius pirkimus ir visų finansinių projektų kontrolę centralizuotai.

Institucija nr.1 – vykdytų visus savivaldybių viešuosius pirkimus. Skaidrumui užtikrinti būtų pasitelkiamas antras sprendimas – visi viešieji pirkimai būtų vykdomi tik per elektroninę viešųjų pirkimų sistemą. Būtų atsisakyta neaiškių reikalavimų ir pasitelkta kaina kaip vienas svarbiausių atrankos kriterijų. Institucija galėtų vykdyti ne tik savivaldybių, bet ir visų valstybės institucijų viešuosius pirkimus. Būtų sumažintas ne tik biurokratų skaičius, bet sutaupyta 2-3 mlrd. lt per viešuosius pirkimus. Kam didinti mokesčius, skalpuoti prekeivius, pensininkus..

Institucija nr. 2 – vykdytų savivaldybių auditą ir prižiūrėtų finansinius projektus, tame tarpe ir viešuosius pirkimus. Šias funkcijas galėtų perimti reorganizuota viešųjų pirkimų tarnyba (dabar egzistuojanti).

Tai tik dalis sprendimų, kuriuos reikėtų įgyvendinti siekiant užtikrinti korupcijos prevenciją. Apsauga nuo korupcijos turi apimti keletą papildomų lygių, pvz., centrinės valdžios pokyčius, teisėsaugos reformas, visuomenės pokyčius ir jų prisidėjimas įgyvendinant korupcijos prevenciją. Kas be ko, be centrinės valdžios valios nebus priimtas joks sprendimas.

 

9/11 filmuose Matrica ir Terminatorius 2

Ką mūsų visuomenei reiškia homoseksualumo progaganda?

Tai vienos laidos iškarpa, kurioje buvo diskutuojama homoseksualų klausimu. Pamačiau, kad laidos dalyviai diskutavo paviršutiniškai ir kalbėdami tik apie pačią homoseksualių žmonių grupę, taip diskredituodami tokio tipo diskusijas, dažnai nusileidžiant iki keiksmažodžių. Mano nuomone, tokia diskusijų forma yra homoseksualumo propagandos priešininkų diskreditavimas. Homoseksualai gali laimėti viešąją nuomonę vien dėl to, kad eterio metu elgiasi racionaliau ir protingiau. Tuo tarpu Uoka ir Gražulis naudosis suteikta galimybe reklamuotis ir nesuvoks  savo elgesio pasekmių.

Kodėl visuomenei peršamos homoseksualių žmonių problemos? Ar mums tai rūpi? Man asmeniškai ne, bet man rūpi visuomenės likimas. Kodėl stengiamasi įleisti šį Trojos arklį į mūsų visuomenę? Kodėl jie negali sau ramiai gyventi kaip gyvena paprasti žmonės?

Homoseksualus atstovaujančios institucijos ir asmenys turi paramos šaltinius. Nebūtinai jiems turi rūpėti homoseksualų likimas, tai gali būti ir galimybės geriau gyventi pasinaudojant papildomais finansiniais šaltiniais. Bet už viso to turi būti kur kas didesnės jėgos, turinčios savo ilgalaikius tikslus ir stategiją.

1. Gimstamumo mažinimas. Propaguojant homoseksualumą vaikams ir jaunimui kaip natūralų gyvenimo būdą neišvengiamai mažės heteroseksualių asmenų skaičius. Taigi mažės normalių šeimų skaičius ir gimstamumas, kuris galėtų būti išreiškiamas kaip fertilizacijos koeficientas vienai moteriai.

2. Visuomenės kiršinimas ir kontrolė. Naudojant šią kortą galima skaldyti visuomenę iš vidaus. Visuomenė pamiršta svarbias problemas ir vyksta diskusijos mažiau svarbiais dalykais. Tai palengvina užduotis visuomenės užvaldymui, kadangi visuomenės dėmesys nukreipiamas į kaulą. Žiniasklaida tuo pasirūpins. Susiformavus galingoms organizacijoms jos gali tapti ir globalistus atstovaujančiomis struktūromis valdžioje.

3.  Minčių kontrolė. Tai psichologinio karo, nukreipto prieš visuomenę, dalis. Skaldant visuomenę iš vidaus atskiros jos dalys kovoja viena su kita, sirgdamos neapykanta. Ten, kur vyrauja destrukcinės jėgos, mažėja vietos subalansuotam elgesiui. Mažėja galimybės visuomenei užsiiminėti tikrųjų problemų sprendimu, mažėja teigiamo mąstymo, mažėja kūrybingumo. Tai tarsi vėžys ligonio kūne. Mūsų dabartinė realybė yra mūsų tėvų ir senelių mąstymo ir valios sukurta. Viskas, ką mūsų civilizacija sukurs ateity, bus nulemta mūsų dabartinio mąstymo. Todėl jiems būtina šį mąstymo kursą pakreipti tam tikru keliu, destrukcijos keliu.