Monthly Archives: December 2010

Izraelis – Rotšildų kūrinys. Balfour’o deklaracija

Tai deklaracija tarp Rotšildų ir Didžiosios Britanijos 1917 m., kuria britai pasižadėjo skirti sionistams Palestinos teritoriją. Ji pasirašyta po to, kai Otomanai buvo išstumti iš arabų žemių. Kai kurie šaltiniai teigia, kad Rotšildai mainais pažadėjo Jungtinių Amerikos valstijų įsijungimą į karą prieš Vokietiją. Tuo metu iš karo jau buvo pasitraukusi Rusija, o Vokietija dar turėjo galingiausią pasaulyje kariuomenę. Britams reikėjo papildomos pagalbos, kad laimėti karą.

Kaip apsaugoti vaikų namus nuo pedofilų?

Pedofilijos problema nėra sprendžiama ir paliekama be pastangų pakeisti esamą padėtį. Tai labai rimta ir pavojinga visuomenei, tačiau apsimetinėjama, kad pedofilija yra išsigalvota problema ir jokie turtingi dėdės vaikų neprievartauja.

 

 

Turiu keletą pasiūlymų, kurie turėtų užtikrinti vaikų apsaugą nuo pedofilų. Šis prevencijos planas galėtų veikti itin efektyviai, jei atsirastų aktyvumo Vyriausybėje.

Vaikų namų perkėlimas iš miestų į kaimus bei nedidelius miestelius. Privalumai:

1. Tai sukeltų pedofilų problemas kontaktuojant su vaikų namų auklėtiniais, kadangi jų veiksmai būtų matomi aplinkinių gyventojų. Žmonių, gyvenančių kaimuose ir miesteliuose, pastabumas yra kur kas didesnis. Apie bet kokius įtartinus asmenis ir jų veiksmus jie galėtų pranešti policijai arba kt. institucijoms. Didelis atstumas nuo miestų suteiktų papildomų sunkumų pedofilams.

2. Seniūnijose organizuojami savisaugos būriai galėtų užtikrinti vaikų namų apsaugos funkciją. Tai sukeltų dar didesnių problemų pedofilams pasiekti šiuos objektus. Naudojamos šiuolaikinės priemonės tarp savisaugos būrio narių (kameros, fotoaparatai) atbaidytų pedofilus nuo vaikų namų.

3. Vaikai, gyvendami kaimuose ir miesteliuose, žymiai labiau būtų apsaugoti nuo kitų pavojų kaip narkotikai, prostitucija ir t.t. Tai itin didelės problemos vaikų namuose.

4. Vaikų globos įstaigų perkėlimas į kaimiškas vietoves ir miestelius būtų labiau pagrįstas finansiškai.

Gaila, kad politikai neturi jokių idėjų kaip spręsti mūsų problemas. Kaip visada, problemos paliekamos savieigai, o gabiausi žmonės nustumti nuo jų išgyvendinimo.

Blogai, kad prasigėrusi valstybė nebevertina mažesnių populiacijų privalumų ir stengiasi sukoncentruoti viską viename Vilniaus mieste, tuo demonstruodami savo mažos valstybės ir tautos kompleksus. Net sovietmečiu politikai stengėsi tolygiai vystyti visą Lietuvos teritoriją.

Kastracija (fizinė, cheminė).

Labai efektyvus būdas kovoti prieš išsigimėlius, kuriam pritartų didžioji dalis visuomenės.

Pedofilų duombazės sukūrimas.

Šis instrumentas leistų tėvams ir aplinkiniams greitai reaguoti į pavojų.

Specpadaliniai, tiriantys vaikų namus ir pranešantys smurto prieš vaikus atvejus teisėsaugai.

Jei kas turite dar papildomų pasiūlymų, parašykit komentaruose. Įdėsiu į įrašą

Lietuviškos politikos simbolis yra chameleonas

Istoriškai susiklostė taip, kad lietuviškos politikos padangėje pastaruosius šimtmečius dominavo chamelioniškų charakterio savybių turintys politikai. Neišskirtinis ir šis nepriklausomos politikos dvidešimtmetis – Lietuva valdoma chameleonų.

Ko galima tikėtis iš tokių politikų? Kad suprasti labiau jų ateitus planus, reikia dar smulkiau panagrinėti jų charakterį, kas ir sudaro chamelioniškų bruožų pagrindą

1. Veidmainiškumas. Vardan tikslų jie linkę keisti savo kaukę kada jiems patogu. Problemų nesudaro nei skirtingos  partijos, nei ideologijos. Itin stiprus išgyvenimo instinktas, kuris ilgainiui išsigimsta. Pasižiūrėkite į ištisą kartą išsigimėlių valdžioje. Ryškiausias pavyzdys – Profesorius. Dirbęs KGB ir skundęs savo kolegas, jis tapo Lietuvos patriotu ir laisvės šaukliu.

2. Dvasinė tuštuma ir protinė negalia. Natūralu, kad šios savybės yra silpnai išvystytos pas chameleonus, nes maskavimasis ir yra priemonė, kaip paslėpti silpnąsias puses. Metai po metų, kadencija po kadencijos, tačiau kažko naujo sugalvoti nesiseka. Jei kažkas daroma, tai daroma tik tam, kad paslėpti tikruosius planus, kaip ir pridera chameleonams. Jei kažkas statoma, tai rezultatas būna nevykęs, nes pagrindinas tikslas nėra pastatas.

Tokių politikų palyda tampa išoriniai reklaminiai triukai, gražios kalbos, tačiau po didelio sprogimo lieka tik spengianti tyla. Ryškus pavyzdys – AMB. Statėsi sau istoriškai beverčius rūmus labai brangiai, už mūsų pinigus.

3. Melas ir populizmas. Taigi politikai suvokia, kad norint išgyventi nieko neveikiant reikia meluoti. Dažniausiai jie būna taip pažengę, kad sugeba apgauti visą valstybę, tačiau nuveikti kažko doro negali. Ryškiausias tokios demagogijos pavyzdys – Bubilius Kybys. Jis – tikras melo ir populizmo meistras. Ilgainiui pradėjau suprasti, kad didžiąją dalį Bubiliaus Kybio kalbų reikia versti atvirkščiai.

4. Skydo paieškos. Tokio tipo politikai mėgsta jausti stiprią valdovo ranką, todėl natūraliai veržiasi į stipresnių kaimynų glėbį. Šio proceso liudininkais tapome ir mes. Regėjome, kaip tikslingai buvo siekiama narystės ES ir NATO. Tiesa, čia tikslai ir pasibaigė, nors tai turėjo būti naujo kelio pradžia. Šie politikai prisiima bet kokius įsipareigojimus, ką tik bepalieptų tvirtas valdovas, net jei tai būtų ir žalinga mums visiems.

5. Silpnesnių skriauda ir arogancija. Matome, kaip šie politikai ir jų uolūs chameleoniški tarnai (politologai, žurnalistai), pasiekę tam tikrą aukštumą, ima žvelgti į žemiau esančius arogantiškai. Dažniausiai pasitelkiami menami demokratijos laimėjimai, integracijos pasiekimai, ekonominiai skaičiukai bei propaganda. Jie save laiko aukštesniais už ryčiau esančias kaimynines šalis. Nuolat pastebime, kaip Lietuvos žiniasklaidoje piešiama Baltarusija ir kaip pristatomi politinio Lietuvos elito pasiekimai. Matome, kaip uoliai nubėgo politikai okupuoti Irako ir Afganistano, nors patys buvome neseniai okupuoti.

6. Pinigai. Tai tampa bene vieninteliu chameleoniškos politikos instrumentų ir rodiklių. Tai pats svarbiausias ir gražiausiai atrodantis išorinis blizgutis. Tikras rojus dvasinės tuštybės kamuojamiems chameleonams. Net ir švietimo sistema rekonstruojama tik dėl finansinių motyvų.

Mano pasiūlymas būtų toks – įtraukti chameleoną kaip vieną iš simbolių į Lietuviškų partijų emblemas. Juk Lietuvoje ištisa karta chameleoniško charakterio politikų.

 

 

Baltoji rasė bus sunaikinta, nes to siekia sionistai

Barbara Lerner, sionistinės organizacijos PAIDEIA įkūrėja Švedijoje, prakalbo apie tikruosius sionistų planus Europoje

Ir štai sionizmo veiklos subrandinti vaisiai Švedijoje. Nenorėjau sugadinti nuotaikos, bet teko..trauktis nėra kur

Aleksandras – pirmasis antisemitas tarp LDK valdovų

Visi nuolatos girdime graudžias kalbas apie gerąją Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę ir tolerantiškus jos valdovus. Lietuva vadovėliuose ir spaudoje pristatoma kaip itin praeityje tolerantiška valstybe. Deja, tiesa yra kažkur anapus.

 

1495 m. Aleksandras, kaip LDK didysis kunigaikštis, išvarė beveik visus teritorijoje gyvenusius žydus ir karaimus. Judėjų tremtis įvyko po pralaimėto karo su Maskva, kuomet LDK prarado daugiau nei 10 % savo teritorijos. Informacijos šaltinyje teigiama, kad Aleksandras priėmė šį sprendimą nenorėdamas grąžinti paskolas žydams.

Klausimai

1. Man asmeniškai nesuprantama, kodėl tada buvo išvaryti ne tik žydai, bet ir karaimai. Karaimai niekada nebuvo turtingi. Tai Vytauto atsigabenta etninė grupė, kuri dirbo kaip tarnai valdovams ir dvarams.

2. Be to, po taikos sutarties su Maskva 1495 m. Vilniuje buvo įsteigtas rusiškas dvaras (kaip papildoma taikos sutarties sąlyga). Jis atliko šnipinėjimo funkcijas LDK. Tokią informaciją aptikau paskaičius apie Aleksandrą.

Išvados

Man atrodo, kad tremtis buvo įgyvendinta ne vien dėl finansinių priežasčių, bet ir dėl Aleksandro baimės  prarasti dar daugiau teritorijos. Maskvos kunigaikštystė įvairias etnines grupes galėjo panaudoti šnipinėjimo tinklui sukurti.

Įdomu, kad mūsų vadovėliuose ir spaudoje nuolat skamba malonios žydų tautai tirados,  pasitelkiami jų neįtikėtino turtingumo mitai, tačiau reali istorija neminima. Žydai turėjo integracijos problemų jau daugiau nei prieš 500 metų.

Iliuminatų ir galbūt jų įtakoje veikiančių sionistų/globalistų veiklos principai

Internete galima rasti skirtingų variacijų to, ką galima apibrėžti iliuminatų principais, kuriais siekiama įgyvendinti Naująją Pasaulio tvarką. Man labiausiai patiko ši versija, pirmiausia dėl didesnio korektiškumo ir įdirbio. Šiuos principus pateiksiu anglų kalba su vertimu žemiau.

1. All men are more easily inclined towards evil than good.

Visi žmonės labiau linkę į blogį nei į gėrį

2. Preach Liberalism

Propaguoti liberalizmą

3. Use the idea of freedom to bring about ‘class wars’

Naudoti laisvės idėją sukeliant “klasių kovą”

4. Any and all means should be used to reach the Illuminati Goals as they are justified.

Bet kokios priemonės, reikalingos pasiekti iliuminatų tikslus, yra pateisinamos

5. The right to lie in force.

Melas įgyvendinamas teisiškai (įstatymais)

6. The power of our resources must remain invisible until the very moment it has gained the strength that no cunning or force can undermine it.

Mūsų galios šaltiniai privalo būti nepastebėti iki pat momento, kai nei gudrumu, nei prievarta nebūtų galima jiems pakenkti.

7. Avocation of mob psychology to control the masses.

Naudoti minios psichologiją masių kontrolei

8. Use alcohol, drugs, corruption and all forms of vice to systematically corrupt the youth of the nation.

Naudoti alkoholį, narkotikus, korupciją ir kitas blogio formas sistemingai demoralizuojant jaunimą

9. Seize property by any means

Bet kokiomis priemonėmis užgrobti turtą

10. Use of slogans such as equity, liberty, fraternity delivered into the mouths of the masses in psychological warfare

Psichologiniame kare naudoti lygybės, laisvės, brolybės šūkius, skirtus masėms

11. War should be directed so that the nations on both sides are placed further in debt and peace conferences conducted so that neither combatant obtains territory rights.

Karai turi būti pakreipti taip, kad abi kariaujančios pusės patektų į skolas, o taikos konferencijos būtų vykdomos taip, kad nė viena kariavusi pusė negautų jokių teisių į užkariautas teritorijas

12. Members must use their wealth to have candidates chosen and placed in public office who will be obedient to their demands and will be used as pawns in the game by those behind the scenes. Their advisors will have been reared and trained from childhood to rule the affairs of the world.

Mūsų nariai privalo naudoti turtus kandidatų atrankai ir siųsti juos į viešuosius (valdžios, visuomeninius, spaudos) postus, kuriuose jie paklustų mūsų reikalavimams ir butų naudojami kaip marionetės. Jų patarėjai bus išugdyti ir treniruoti nuo pat vaikystės pasaulio reikalų tvarkymui.

13. Control the press.

Spaudos kontrolė

14. Agents will come forward after fermenting traumatic situations and appear to be the saviors of the masses.

Po katastrofų agentai išeis į priekį ir pasirodys kaip masių gelbėtojai.

15. Create industrial depression and financial panic, unemployment, hunger, shortage of food and use this to control the masses or mob and then use the mob to wipe out all those who stand in the way.

Sukelti pramoninę depresiją ir finansinę paniką, bedarbystę, alkį, maisto trūkumą ir naudoti visa tai masių kontrolei. Po to naudoti mases nušluojant visus tuos, kurie maišosi mūsų kelyje.

16. Infiltrate into the secret Freemasons to use them for Illuminati purposes.

Infiltruotis į slaptųjų masonų organizaciją ir panaudoti juos iliuminatų tikslams (nelabai suprantu, kuo jie skiriasi)

17. Expound the value of systematic deception, use high sounding slogans and phrases and advocate lavish promises to the masses even though they cannot be kept.

Naudoti sistematišką apgaulę, naudoti puikiai skambančius šūkius, frazes ir dosnius pažadus masėms, net jei visa tai ir nėra įmanoma.

18. Detail plans for resolutions, discuss the art of ‘street fighting’ which is necessary to bring the population into speedy subjection.

Detalūs rezoliucijų planai, “gatvių kovų” meno diskusijos, kurios yra svarbios paversti populiaciją priklausoma

19. Use agents as advisors behind the scenes after wars and use secret diplomacy to gain control.

Naudoti mūsų agentus kaip patarėjus ir naudoti slaptą diplomatiją kontrolės įtvirtinimui

20. Establish huge monopolies that lean toward world government control.

Įkurti didžiules monopolijas, kuriuos prisidėtų prie vienos Pasaulio vyriausybės kontrolės

21. Use high taxes and unfair competition to bring about economic ruin by control of raw materials. Organize agitation among the workers and subsidize their competitors.

Naudoti aukštus mokesčius ir nesąžiningą konkurenciją sukeliant ekonominę griutį ir tam panaudojant retuosius išteklius (pvz., naftą). Organizuoti darbuotojų streikus ir remti jų priešininkus.

22. Build up armaments with Police forces and Soldiers sufficient to protect our needs.

Apginkluoti policiją ir kareivius taip, kad jie gintų mūsų poreikius

23. Members and leaders of the one world government would be appointed by the directors.

Pasaulinės vyriausybės nariai ir lyderiai būtų renkami direktorių.

24. Infiltrate into all classes and levels of society and government for the purpose of fooling, bemusing and corrupting the youthful members of society by teaching them theories and principles that we know to be false.

Infiltruotis į visas visuomenės klases ir lygius, taip pat ir į vyriausybę su tikslu kvailinti ir demoralizuoti jaunimą mokant jį teorijų ir principų, kuriuos mes žinome esant klaidingiems.

25. National and International laws should be used to destroy civilization and enslave and control the people.

Nacionaliniai ir tarptautiniai įstatymai turėtų būti naudojami civilizacijų sunaikinimui, žmonių pavergimui ir kontrolei.


 

 

Žvaigždžių vaikas. Tai, ko konvencinio mokslo šalininkai neperneša

Šiame įraše bus pademonstruotas įrodymas apie neįprastą Meksikoje rastos kaukolės kilmę. Mokslininkai negali tuo patikėti, bet ši kaukolė yra tikra. Atlikus anatominius, cheminius, genetinius tyrimus mokslininkai daro išvadas – tai yra tai, ko neįmanoma įtalpinti į įprastinius konvencinio mokslo rėmus. Išvadas darykitės patys. Verta pažiūrėti vardant išsilavinimo.

Ar mums reikia mokėti algas seniūnams, kai jais gali tapti vietinės bendruomenės nariai-savanoriai?

Ar žinote, kiek Lietuvoje yra seniūnijų ir juose plušančių seniūnų? Ir ne tik seniūnų, o kartais jie turi ir savo pavaduotojus. Taigi paskaičiuokime.

Savivaldybių skaičius iš viso:

60

Seniūnijų skaičius iš viso:

~ 600, kadangi 60 savivaldybių vidutiniškai turi po 10 seniūnijų

Seniūnų ir jų pavaduotojų skaičius:

~ 650, kadangi kiekvienoje seniūnijoje yra po vieną seniūną. Kartais jie turi ir pavaduotojus. Tarkime, kad yra 650 šio politinio rango etatų

Algos į rankas vienam etatui siekia:

~ 2000 Lt

Algos į rankas visiems šio politinio rango veikėjams per mėn.:

650 x 2000 Lt = 1 300 000 Lt

Algos į rankas visiems šio politinio rango veikėjams per metus:

1 300 000 Lt x 12 = 15 600 000 Lt

Algos į rankas visiems šio politinio rango veikėjams per 10 metų:

15 600 000 Lt x 10 = 156 mln. lt

Taigi norint sutaupyti ir nemokėti atlyginimų seniūnams bei jų pavaduotojams mes per 10 metų sukauptume mažų mažiausiai 156 mln. lt, neskaitant papildomų pajamų, kurios įplauktų į biudžetą, jei seniūnai dirbtų privačiame sektoriuje. Šios sumos užtektų pastatyti naują nacionalinį futbolo stadioną. Ir tam tereikia nemokėti algų seniūnams.

Kokios išeitys?

Mano nuomone, seniūnais turi tapti savanoriai, kurie laisvu laiku galėtų susitvarkyti su šiomis pareigomis. Jie būtų renkami seniūnijos gyventojų. Galbūt seniūnų pareigos būtų atliekamos rotacijos principu arba renkami kelerių metų kadencijai priklausomai nuo vietinės bendruomenės sprendimo. Bet kokiu atveju, seniūnai neturi būti susiję su partijomis ir politiniu elitu. Seniūnais taptų savo krašto patriotai, kurie savo iniciatyva ir meile gimtinei įneštų daugiau naudos nei politinį atlyginimą gaunantys politinio elito atstovai. Taip būtų priartėta prie tiesioginės demokratijos principų.

Kokios pasekmės?

Jokių pasekmių nebūtų. Seniūno pareigos yra daugiau parodomosios nei realios. Jų funkcijas nesunkiai perimtų ir paprasti krašto žmonės.

Ar tai įmanoma?

Sudėtingas klausimas. Seniūnais daugelį metų tampa su savivaldybės politikais susiję asmenys. Tai galėtų sukelti tiek dabartinių seniūnų, tiek politinio elito nepasitenkinimą. Tai garantuotos darbo vietos ir pajamos pažįstamųjų ratui. Taip pat išlaikoma politinio rėžimo įtaka rajonuose. Bet koks žmonių nuotaikų pakitimas pranešamos valstybės institucijoms.

Išvados

Be abejo, tokia idėja jokiu būdu nebūtų įgyvendinta. Mums tik pasvajoti apie efektyvų ir pigų valstybės valdymą. Tačiau, sugriuvus dabartiniam Lietuvos politiniam rėžimui, tai būtų įmanoma.

 Religijų kontrolės mechanizmas

Iškirpau keletą ištraukų iš Fritz’o Springmeier’io kalbos ir sudėjau juos į video filmuką. Autorius atskleidžia paslaptį, kaip daugelis Pasaulio religijų yra valdomos iliuminatų. Autorius remiasi iš savo mokytojų gautomis bei vėliau pagilintomis žiniomis apie žmonijos kontrolę. Viena iš svarbiausių žmonijos kontrolės elementų yra religijos.


Walt’o Dysney’aus filmuose vaikams siunčiamos slaptos žinutės

Mokslininkai yra nustatę, kad 25 kadras fiksuojamas mūsų proto, nors mes to ir nepastebime. Šios žinutės taip pat fiksuojamos mūsų pąsamonėje net jei to ir nepastebime sąmoningai. Priminsiu, kad šis prekinis ženklas priklauso stambiausiai Holivudo prodiuserių kompanijai LOEWS, Inc., valdomai sionistų.