W.Churchill’is – sionizmas prieš bolševizmą

Mokytis yra gerai, bet dar geriau mokytis iš kitų, turinčių ar turėjusių didelės patirties suvokiant šį pasaulį. Siūlau paskaityti 1920 m. W.Churchill’io parašytą straipsnį apie žyduomenę.

Kai kurios išvados, kurias dėsto pats straipsnio autorius:

1. Žydų kilmės asmenų skaičius yra neproporcingai aukštas organizuojant revoliucijas ir kontrrevoliucijas;

2. Sionistai kontroliuoja tiek poziciją, tiek opoziciją. Sionistai organizuoja tiek revoliucijas, tiek kontrrevoliucijas;

3. Sionistai didelį vaidmenį atliko jau Didžiosios Prancūzijos revoliucijos metu;

4. Sionistai dalyvavo daugelyje revoliucinių judėjimų XIX a. ir XX a. (iki 1920 m.);

5. Tik perėmus Didžiajai Britanijai iš turkų valdžios Palestinos teritoriją, žydai ėmė stengtis realizuoti nacionalinės valstybės idėją toje teritorijoje.

6. Panašiu laikotarpiu (pirmo pasaulinio karo pabaigoje ir po jo) vyko keletas komunistinių revoliucijų, iš kurių sėkmingai jiems baigėsi tiktai Rusijoje. Kitose šalyse (Vokietijoje, Vengrijoje, JAV) jos vyko nesėkmingai.

W.Churchill’io straipsnį galite rasti čia:

white-history.com/churchill.htm

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: