Lietuva tampa totalaus sekimo zona

Andrius Kubilius lapkričio 3 d. išleido nutarimą, kuris leis padidinti Lietuvos piliečių persekiojimo galimybes elektroninėje erdvėje. Šiame nutarime atskleidžiamos jau sukurtos informacinio persekiojimo sistemos bei naujai kuriamos informacinio sekimo schemos detalės. Pagal naująją schemą, VSD kontroliuojama elektroninio sekimo sistema galės naudotis ir kitos institucijos.

Iš pateiktų vyriausybės (Kubiliaus) nutarime duomenų galima daryti kai kurias išvadas:

1. VSD įtakoje yra savarankiška elektroninė sistema, galinti persekioti Lietuvos piliečius pagal bet kuriuos elektroninius duomenis: tel. nr, IP numerį ir t.t.;

2. VSD turima įranga gaunamos informacijos gavimas išplečiamas už VSD ribų iki kitų institucijų;

3. Didinamas biurokratų skaičius, kurie atlieka elektroninio sekimo funkcijas kitose institucijose;

Visa ši kuriama beprasmiška ir regresinė laisvės požiūriu sistema reikalinga nebent vienam – išplėsti galimybes persekioti Lietuvos piliečius. Kubiliaus pasirašytas nutarimas rodo gilių santykių tarp konservatorių ir VSD buvimą. Sveiku protu sunku paaiškinti tokį politiko angažuotumą totaliai kontroliuoti Lietuvos gyventojus. Tai nėra suderinama su tikraisiais rinkėjų norais.

Dar vienas pavyzdys politinės Kubiliaus veidmainystės, kuomet jis kalba tarnaujantis žmonėms, bet  šie garsiai neafišuojami žingsniai rodo kitokias politiko intencijas.

 

Valstybės politikos kryptis:

policinės valstybės formavimosi politika

biurokratijos didinimo politika

 

Informacijos šaltinis:

saugumo projektas

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: