Dr. Steven Greer – “Disclosure Project” konferencija

Šioje nacionalinėje konferencijoje JAV atskleidžiami liudijimai apie technologijas, kurios buvo perimtos iš NSO. Viena svarbiausių technologijų, galinčių turėti milžinišką įtaką žmonijai, “Zero Point Field Energy” – leistų neribotai apsirūpinti energija ir nutrauktų jos išgavimą naudojant iškastinį kurą. Tai viena svarbiausių priežaščių, kodėl ši technologija sulaukia didžiulio pasipriešinimo tarp korporacijų ir jų valdomų vyriausybių.

Informacijos šaltinis su video:

http://www.netromedia.com/disclosure/npccmenu.htm

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: