Lietuvos valstybės ir tautos sunaikinimo programa


Nemažai laiko, praleisto studijuojant video medžiagą, leido suprasti, kad pasaulyje ir Lietuvoje vykdomas “netiesioginis genocidas” turi ne tik vieną paskirti sumažinti gyventojų skaičių Žemėje. Tikrasis tikslas galėtų būti apibrėžtas taip: žmonių sąmoningumo ir jos įtakojamo pasipriešinimo galimybės  sumažinimas iki nepavojingo lygio, taip turint galimybę visiškai dominuoti pasaulyje mažai grupei žmonių. Pasekmės bus skaudžios: sunaikintos tautos, valstybės, žmonės paversti akla gyvulių banda, o mokslas, technologijos, ekonomika, bankai, valiutų sistema, energetika, iškasenos atsidurs tos grupuotės rankose. Lietuvoje šie procesai vyksta itin sparčiai, tačiau to dar nesuvokia, kaltindami vien politikus. Politikai turi prisiimti atsakomybę, bet ne mažesnė tenka visuomenei, kuri nesugeba kontroliuoti savo valdžios. Deja, laiko vis mažėja, kadangi savo vaidmens nesuvokiančių visuomenės ir politikų rankomis valstybė atsidūrė pavojingoje kryžkelėje, kurioje sprendžiasi mūsų likimas. Valstybė atsiduria taip vadinamos “Sistemos” gniaužtuose, ir mūsų šansai ją pakeisti yra apriboti. Tai ir yra vadinamoji valstybių ir tautų naikinimo programa, į kurią įtraukiami patys piliečiai ir politikai ir, gudriai jais manipuliuojant, įtvirtinama sistema, palanki mažai saujelei pasaulio galingųjų. Valstybė ir tauta pati įlenda į kilpą. Be abejo, žmonių ir politikų “kvailumo” šiems procesams suvaldyti nepakanka. Turi egzistuoti tam tikras mechanizmas, kuris gali būti apibrėžtas pagal šią schemą:

Galbūt nevisos šios programos ar jų sudėtinės dalys buvo numatytos mechanizme. Jų panaudojimas Lietuvoje galėjo atsirasti ir dėl vidinių procesų, likusias programos dalis papildant. Visos schemoje vaizduojamos programos turi savo paskirtį; apie kiekvieną iš jų galima aptarti atskirai. Tačiau didžioji dalis jų turi savo paskirtį: nukreipti žmonių protinį darbą nuo tikrųjų žmonių grupelės motyvų, užteršiant informacinį lauką, sukiršinant žmones, sumažinant jų galimybės pasipriešinti tikriesiems motyvams, galų gale tai turėtų baigtis ne tik informaciniu paralyžiumi, bet moraliniu, fiziniu tautos sunaikinimu.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: