Lietuvos galingiausios partijos pasidalino grobį

Tuo tarpu likusioms partijoms atiteko skatikai. Įdomus pinigų dalinimo mechanizmas – pinigai skiriami pagal išlaidų dydį 2008 m. LR Seimo rinkimuose. Vadinasi, jei partija yra turtinga, ji gaus daugiausia paramos. Logika, kuri dirba galingų partijų labui.


Politikos kryptis: stiprios biurokratijos politika

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: