Kaip laisvos rinkos šauklys klaidina žmones

R.Šimašiaus bloge pasirodė straipsnis pavadinimu “Apie atsakomybę ir valios laisvę”. Kalba eina apie alkoholio vartojimą Lietuvoje ir teisingumo ministro požiūrį į šią problemą. Pamatysite, kaip sąmoningai laisvos rinkos propagandonas iškreipia požiūrį į alkoholį, įtraukdamas jį į “laisvės” kategoriją. Tai vienas aukščiausių Lietuvos pareigūnų, kurio darbai turi įtakos visai Lietuvos valstybei.

Cituoju R.Šimašiaus žodžius iš jo paties straipsnio:

1. “Reikia ne aklo draudimo, o prasmės ir grėsmių pripažinimo bei galėjimo pasirinkti alternatyvas.”

2. “Pirma, jei teigsime, kad žmogus nėra laisvas ir nuosekliai tėviškai jį saugosime nuo visų pavojų, tai žmogų ir versime geriausiu atveju vaiku, blogiausiu atveju – vergu.”

3. “Laisvė suponuoja teisę klysti. Teisės klysti eliminavimas panaikina laisvę.”

4. “Antra, einant draudimų keliu iškyla klausimas – kas yra tas, kuris nurodinėja kitiems žmonėms kaip elgtis? Juk reguliavimus sukuria irgi žmogus.”

5. “Beje, turiu pridurti, kad draudimai, socialiniai varžtai visuomenėje yra tikrai reikalingi, tačiau jie neturi būti tokie, kurie įdiegiami brutaliausiu būdu vien tik todėl, kad kažkam taip atrodo (pavyzdžiui, kad ir dėl prekybos alkoholiu laiko ribojimo).”

6. “Galiausiai, jei draudimai daromi dėl tam tikro tikslo, tai reikia bent jau pažiūrėti ar tas tikslas pasiekiamas, ar neiškyla nenumatytų neigiamų padarinių.”

7. “Trečia, akivaizdu, kad laisvi žmonės ne visada priima  teisingus sprendimus ir yra didelis pavojus, kad bet kuris žmogus gali pasiduoti įvairioms pagundoms ateityje. Tai yra laisvės kaina. Kita vertus, tai yra ir reguliavimo kaina, nes pagundoms, kaip žinia, netgi dar labiau gali pasiduoti ir reguliuotojai bei kontrolieriai.”

8. “Galiausiai, atsakingai veikti turime visose situacijose, o ne tik tose, kur mus išdresiravo vaikystėje ar tiesiog uždraudė pasirinkti, kai jau esame suaugę. Juk ir priklausomybės toli gražu neapsiriboja alkoholiu, tabaku ir narkotikais…”

9.”Penkta, pagalvokime apie tai, kokias asmenybes mes norime ugdyti savo šeimose ir Lietuvoje. Tokias, iš kurių atimama teisė rinktis, klysti, patirti savo pasirinkimo pasekmes, t.y. atsakingas asmenybes?”

10.”O gal tokias, kurioms visada pasakoma ką reikia ir ko nereikia daryti? Tuomet nesistebėkime kai paaugliai pasiduoda negerų kompanijų įtakoms, suaugę tarsi užhipnotizuoti laikosi reklamos nurodymų, o pamatę, kad savo sprendimuose susimovė, patys nurašo save į visuomenės paribius.”

11.”Norint gyventi laisvoje visuomenėje, įskaitant, ko gero, ir laisvę nuo protą aptemdančio alkoholio, aš matau tik vieną kelią – atsakomybės ugdymąsi ir ugdymą.”

Šitas demagogas arba nieko nesupranta ir pliurpia pradedančiojo filosofo vertus kliedesius arba veikia turėdamas kitokių tikslų. O anksčiau LLRI dirbęs asmuo tikrai gali turėti ir papildomų interesų klaidinant ir taip jau nubukintą visuomenę.

Dabar įdėsiu D.Baublio, kuris dirba mediku, žodžius iš kito straipsnio:

“Svarbiausios priežastys, dėl kurių vartojamas alkoholis, yra trys. Pirmoji – jo prieinamumas. Antroji – nuo vaikystės formuojamos nuostatos, kad alkoholį vartoti yra taip pat saugu, kaip ir bet kokį maistą. Trečioji – fizinė ir cheminė priklausomybė. „Rusai paskaičiavo, kiek kartų įvairiuose televizijos kanaluose pasirodo vaizdai, susiję su saugiu alkoholio vartojimu. Paaiškėjo, kad maždaug kas 12 minučių”

Literatūros sąrašas:

sos03.lt/Naujienos/Pasaulyje/Nuo_alkoholio_mirsta_kas_25_pasaulio_gyventojas

simasius.blogas.lt/apie-atsakomybe-ir-valios-laisve-318.html

delfi.lt/news/daily/Health/article.php?id=23174406

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: