Monthly Archives: September 2010

Išlaisvink savo mintis

Išlaisvink savo mintis – nebūk vergas. Todėl kitas vergvaldžių žingsnis – visiška tavo minčių kontrolė per smegenų plovimą. Labai įdomios mintys, kurios sunkiai įsivaizduojamos šiame standartizuotame vieno modelio monopolijos pasaulyje.

Lietuvos valstybės ir tautos sunaikinimo programa


Nemažai laiko, praleisto studijuojant video medžiagą, leido suprasti, kad pasaulyje ir Lietuvoje vykdomas “netiesioginis genocidas” turi ne tik vieną paskirti sumažinti gyventojų skaičių Žemėje. Tikrasis tikslas galėtų būti apibrėžtas taip: žmonių sąmoningumo ir jos įtakojamo pasipriešinimo galimybės  sumažinimas iki nepavojingo lygio, taip turint galimybę visiškai dominuoti pasaulyje mažai grupei žmonių. Pasekmės bus skaudžios: sunaikintos tautos, valstybės, žmonės paversti akla gyvulių banda, o mokslas, technologijos, ekonomika, bankai, valiutų sistema, energetika, iškasenos atsidurs tos grupuotės rankose. Lietuvoje šie procesai vyksta itin sparčiai, tačiau to dar nesuvokia, kaltindami vien politikus. Politikai turi prisiimti atsakomybę, bet ne mažesnė tenka visuomenei, kuri nesugeba kontroliuoti savo valdžios. Deja, laiko vis mažėja, kadangi savo vaidmens nesuvokiančių visuomenės ir politikų rankomis valstybė atsidūrė pavojingoje kryžkelėje, kurioje sprendžiasi mūsų likimas. Valstybė atsiduria taip vadinamos “Sistemos” gniaužtuose, ir mūsų šansai ją pakeisti yra apriboti. Tai ir yra vadinamoji valstybių ir tautų naikinimo programa, į kurią įtraukiami patys piliečiai ir politikai ir, gudriai jais manipuliuojant, įtvirtinama sistema, palanki mažai saujelei pasaulio galingųjų. Valstybė ir tauta pati įlenda į kilpą. Be abejo, žmonių ir politikų “kvailumo” šiems procesams suvaldyti nepakanka. Turi egzistuoti tam tikras mechanizmas, kuris gali būti apibrėžtas pagal šią schemą:

Galbūt nevisos šios programos ar jų sudėtinės dalys buvo numatytos mechanizme. Jų panaudojimas Lietuvoje galėjo atsirasti ir dėl vidinių procesų, likusias programos dalis papildant. Visos schemoje vaizduojamos programos turi savo paskirtį; apie kiekvieną iš jų galima aptarti atskirai. Tačiau didžioji dalis jų turi savo paskirtį: nukreipti žmonių protinį darbą nuo tikrųjų žmonių grupelės motyvų, užteršiant informacinį lauką, sukiršinant žmones, sumažinant jų galimybės pasipriešinti tikriesiems motyvams, galų gale tai turėtų baigtis ne tik informaciniu paralyžiumi, bet moraliniu, fiziniu tautos sunaikinimu.

Lietuvos galingiausios partijos pasidalino grobį

Tuo tarpu likusioms partijoms atiteko skatikai. Įdomus pinigų dalinimo mechanizmas – pinigai skiriami pagal išlaidų dydį 2008 m. LR Seimo rinkimuose. Vadinasi, jei partija yra turtinga, ji gaus daugiausia paramos. Logika, kuri dirba galingų partijų labui.


Politikos kryptis: stiprios biurokratijos politika

Kur link eina Lietuva pagal valstybės politikos kryptingumo koncepsiją?

Lietuva vystosi rusiškojo arba oligarchinio valstybės modelio kryptimi. Tad skirtumai tarp Lietuvos ir Rusijos valstybių yra formalūs. Vystymasis vakarų Europos kryptimi yra daugiau propaguojamas tikslas nei realybė. Lietuva neprilygsta vakarų Europos šalims nei demokratijos lygiu, nei viduriniojo sluoksnio dydžiu, nei socialiniu saugumu, nei verslumu, nei mokslo išsivystymu. Atvirkščiai, didėja skurdo lygis, auga emigracijos mąstai, turtinė nelygybė, rodos, tauta eina link išnykimo..

Šis “neefektyvios” valstybės modelis itin tinka Lietuvos politinei ir ekonominei padėčiai  bei jos ateičiai įvertinti:


Lietuva vystosi būtent šia kryptimi ir nėra jokios politinės jėgos, kuri sugebėtų pakeisti esamą padėtį.
Jordan Maxvell

Siūlau pasižiūrėti Jordan’o Maxvell’o sukurtą dokumentinį filmą “Matrix of Power”, kuris praplės turimas žinias apie pasaulį ir jo valdymą.

http://video.google.com/videoplay?docid=-8701863412120241475#

Neoliberaliai kapitalistinėje valstybėje žmogus yra tik pelno šaltinis

Pasiskaitykite žemiau pateiktas ištraukas iš Delfi priklausančio straipsnio. Tai realus atvejis apie žmogų, kuris mirė eidamas gatve ir jis niekam nerūpėjo net 3 val.

“Daliaus teigimu, žmogus suklupo ir nugriuvo eidamas L. Asanavičiūtės gatve prie Karoliniškių seniūnijos. Tačiau po kelių minučių atvykusios greitosios medicinos pagalbos pastangos gaivinti žmogų buvo bevaisės – konstatuota vyro mirtis.”

“Nors, pasak DELFI skaitytojo, medikai iš įvykio vietos išvyko 11.15 val., tačiau kūnas tebegulėjo ir 14 val. „Praėjo trys valandos, tačiau matau, kad žmogus tebeguli. Eina pro šalį mažamečiai vaikai, žiūri. Ant lavono galvos uždėtas skuduras, o policininkas ramiai sau sėdi automobilyje ir kažką rašosi“, – stebėjosi Dalius.”

“Apie mirtį pranešta „Grindai“, policijos pareigūnai vietoje ir, aišku, lauks, kol kūnas bus paimtas. Gana ilgai neatvažiuoja, gal koks nesusipratimas“, – sakė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešųjų ryšių poskyrio vedėja Evelina Pagounis”

“Grinda“ teturi vieną lavonams vežti skirtą standartus atitinkantį automobilį, tad pasitaiko atvejų, kai susidaro eilės. „Gali pasitaikyti tokių atvejų. Jeigu vienas įvykis Grigiškėse, kitas Naujoje Vilnioje, kol ten nuvažiuos… Be to, procedūra užima laiko – kartais reikia sulaukti, kol darbą baigs ekspertai“, – aiškino G. Bernadišius.”


Akivaizdu, kad Lietuvos valstybė degradavo. Visas Vilniaus miestas turi tik vieną lavonams gabenti skirtą automobilį.

Dėl tokių situacijų kalta mūsų išsigimusių dešiniųjų (socdemai irgi dešinieji) partijų kontroliuojama valdžia, šią ypatingą sritį pavertusia privačiu verslu ir pelno šaltiniu. Būtent, negyvų runkelių vežimas gatvėse tėra tik paprasčiausia verslo rūšis (toks pats verslas kaip ir ledų pardavinėjimas), ir didinant pelningumą būtina mažinti išlaidas. Nenuostabu, kad beveik 700 000 gyventojų turintis miestas turi tik vieną specializuotą automobilį, tiksliau šis svarbus reikalas patikėtas mažai privačiai įmonėlei.

Neabejoju, kad LLRI ir kiti laisvos rinkos šalininkai prieštaraus mano požiūriui, bet tada jiems palinkėčiau “nugriūti” kur nors Viniuje prie Arkikatedros arba ant kokios perėjos.

Literatūros šaltinis:

pilietis.delfi.lt/news/vilniuje.d?id=36714671

Kaip laisvos rinkos šauklys klaidina žmones

R.Šimašiaus bloge pasirodė straipsnis pavadinimu “Apie atsakomybę ir valios laisvę”. Kalba eina apie alkoholio vartojimą Lietuvoje ir teisingumo ministro požiūrį į šią problemą. Pamatysite, kaip sąmoningai laisvos rinkos propagandonas iškreipia požiūrį į alkoholį, įtraukdamas jį į “laisvės” kategoriją. Tai vienas aukščiausių Lietuvos pareigūnų, kurio darbai turi įtakos visai Lietuvos valstybei.

Cituoju R.Šimašiaus žodžius iš jo paties straipsnio:

1. “Reikia ne aklo draudimo, o prasmės ir grėsmių pripažinimo bei galėjimo pasirinkti alternatyvas.”

2. “Pirma, jei teigsime, kad žmogus nėra laisvas ir nuosekliai tėviškai jį saugosime nuo visų pavojų, tai žmogų ir versime geriausiu atveju vaiku, blogiausiu atveju – vergu.”

3. “Laisvė suponuoja teisę klysti. Teisės klysti eliminavimas panaikina laisvę.”

4. “Antra, einant draudimų keliu iškyla klausimas – kas yra tas, kuris nurodinėja kitiems žmonėms kaip elgtis? Juk reguliavimus sukuria irgi žmogus.”

5. “Beje, turiu pridurti, kad draudimai, socialiniai varžtai visuomenėje yra tikrai reikalingi, tačiau jie neturi būti tokie, kurie įdiegiami brutaliausiu būdu vien tik todėl, kad kažkam taip atrodo (pavyzdžiui, kad ir dėl prekybos alkoholiu laiko ribojimo).”

6. “Galiausiai, jei draudimai daromi dėl tam tikro tikslo, tai reikia bent jau pažiūrėti ar tas tikslas pasiekiamas, ar neiškyla nenumatytų neigiamų padarinių.”

7. “Trečia, akivaizdu, kad laisvi žmonės ne visada priima  teisingus sprendimus ir yra didelis pavojus, kad bet kuris žmogus gali pasiduoti įvairioms pagundoms ateityje. Tai yra laisvės kaina. Kita vertus, tai yra ir reguliavimo kaina, nes pagundoms, kaip žinia, netgi dar labiau gali pasiduoti ir reguliuotojai bei kontrolieriai.”

8. “Galiausiai, atsakingai veikti turime visose situacijose, o ne tik tose, kur mus išdresiravo vaikystėje ar tiesiog uždraudė pasirinkti, kai jau esame suaugę. Juk ir priklausomybės toli gražu neapsiriboja alkoholiu, tabaku ir narkotikais…”

9.”Penkta, pagalvokime apie tai, kokias asmenybes mes norime ugdyti savo šeimose ir Lietuvoje. Tokias, iš kurių atimama teisė rinktis, klysti, patirti savo pasirinkimo pasekmes, t.y. atsakingas asmenybes?”

10.”O gal tokias, kurioms visada pasakoma ką reikia ir ko nereikia daryti? Tuomet nesistebėkime kai paaugliai pasiduoda negerų kompanijų įtakoms, suaugę tarsi užhipnotizuoti laikosi reklamos nurodymų, o pamatę, kad savo sprendimuose susimovė, patys nurašo save į visuomenės paribius.”

11.”Norint gyventi laisvoje visuomenėje, įskaitant, ko gero, ir laisvę nuo protą aptemdančio alkoholio, aš matau tik vieną kelią – atsakomybės ugdymąsi ir ugdymą.”

Šitas demagogas arba nieko nesupranta ir pliurpia pradedančiojo filosofo vertus kliedesius arba veikia turėdamas kitokių tikslų. O anksčiau LLRI dirbęs asmuo tikrai gali turėti ir papildomų interesų klaidinant ir taip jau nubukintą visuomenę.

Dabar įdėsiu D.Baublio, kuris dirba mediku, žodžius iš kito straipsnio:

“Svarbiausios priežastys, dėl kurių vartojamas alkoholis, yra trys. Pirmoji – jo prieinamumas. Antroji – nuo vaikystės formuojamos nuostatos, kad alkoholį vartoti yra taip pat saugu, kaip ir bet kokį maistą. Trečioji – fizinė ir cheminė priklausomybė. „Rusai paskaičiavo, kiek kartų įvairiuose televizijos kanaluose pasirodo vaizdai, susiję su saugiu alkoholio vartojimu. Paaiškėjo, kad maždaug kas 12 minučių”

Literatūros sąrašas:

sos03.lt/Naujienos/Pasaulyje/Nuo_alkoholio_mirsta_kas_25_pasaulio_gyventojas

simasius.blogas.lt/apie-atsakomybe-ir-valios-laisve-318.html

delfi.lt/news/daily/Health/article.php?id=23174406

William Cooper

Siūlau pasižiūrėti 9 dalių dokumentinį filmą apie William’ą Cooper’į – žmogų, kuris buvo amerikiečių rašytojas, radijo laidų vedėjas, politikos aktyvistas. Jis buvo nužudytas 2001 m. lapkričio mėn. Manoma, kad priežastis – JAV vyriausybės planų demaskavimas. Taip pat pridedu legendinio filmo “Kosminė odisėja” paaiškinimą pagal Cooper’į.

Tyrimas, sudrebinęs klaną

Puikus A.Matulevičiaus pastatytas dokumentinis filmas apie V.Pociūno nužudymo bylos aplinkybes. Pristatomi su byla susijusių bei V.Pociūną pažinojusių asmenų liudijimai, kodėl ir kokiomis aplinkybėmis galėjo žūti vienas įtakingiausių ir garbingiausių Lietuvos pareigūnų.

Ekonominių santykių plėtra kaip užsienio politikos pagrindas

Pastaruoju metu atsiranda daug straipsnių Lietuvos vykdomos užsienio politikos tema. Dažniausiai diskusijos baigiasi bandymu savo nuomones primesti oponentams. Kur kas paprasčiau, kai mes diskusijas grindžiame aiškiais ir visiems suprantamais kriterijais.

Valstybės vykdoma užsienio politika gali būti vykdoma įvairiais tikslais: istorinių ir kultūrinių santykių plėtra, ideologinis bendradarbiavimas, ekonominių prekybinių santykių plėtra, karinių ryšių stiprinimas. Vienas svarbiausių šiuolaikinės užsienio politikos krypčių yra ekonominių santykių plėtojimas. Šiame straipsnyje pasirinkau Lietuvos pavyzdį.

Valstybė Eksportas mln. Lt (dalis, %) Importas mln. Lt (dalis, %) Prekybos apimtis mln. Lt (dalis, %)
Rusija 5394,4 (13,3) 13537 (29,9) 18931,4 (22)
Vokietija 3943,3 (9,7) 5133,7 (11,3) 9077 (10,2)
Lenkija 2927,1 (7,2) 4517,3 (9,7) 7444,4 (8,65)
Latvija 4099,1 (10,1) 2904,9 (6,4) 7004 (8,14)
Estija 2860,7 (7) 1188,6 (2,6) 4049,3 (4,71)

Lentelėje yra 5 valstybės, su kuriomis Lietuva turi didžiausias prekybos apimtis. Tarp jų išsiskiria Rusijos federacija. Su šia šalimi vykdoma prekyba sudaro 22 % visos Lietuvos užsienio prekybos apimties. Tai itin svarbi mums šalis. Su likusiomis 4 šalimis mus sieja narystė ES ir geografinė kaimynystė.

Kodėl pasirinkta ši lentelė? Ši lentelė parodo, kokios svarbiausios Lietuvai yra užsienio prekybos partnerės. Būtina palaikyti glaudžius ir pozityvius politinius santykius su minėtomis valstybėmis išsaugant esamus ekonominius ryšius ir užtikrinant jų plėtrą ateityje.

Ar Lietuva laikosi tokios užsienio politikos linijos? Su šalimis, kurios priklauso ES, mus sieja ganėtinai geri konstruktyvūs santykiai. Šiame kontekste Lenkija verta išskyrimo. Nors daugelių atvejų tarptautinėje arenoje Lietuva ir Lenkija veikia kaip sąjungininkai, kyla problemos dėl lenkakalbių padėties Lietuvoje eskalavimo, ypatingai dėl lenkiškų pavardžių rašybos. Taip pat stringa arba nėra išvystyti strateginiai energetiniai objektai kaip elektros jungtis, dujų jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos valstybių, taip pat neišvystyta kelių sistema, nesujungtos geležinkelių linijos. Kadangi Lenkijoje politika ir ekonomika nėra smarkiai priklausomos viena nuo kitos, politiniai nesutarimai, atrodo, smarkiai neįtakoja mūsų ekonominių santykių. Vienintelė problema – tai prekybinio potencialo neišnaudojimas dėl nepakankamai išvystytos transporto infrastruktūros.

Rusijos federacija, kuri ekonomiškai yra svarbiausia Lietuvai, nepriklauso ES. Su ja mus sieja komplikuoti santykiai, pirmiausia dėl istorinių problemų ir politinės konjunktūros. Norint toliau palaikyti glaudžius ekonominius santykius ir juos plėsti ateityje, būtina laikytis konstruktyvios užsienio politikos Rusijos atžvilgiu.

Jei lyginti dabartinės LR Prezidentės D.Grybauskaitės vykdomą užsienio politiką su baigusio kadenciją V. Adamkaus vykdyta politika, pirmoji laikosi būtent straipsnyje aprašomos krypties. D.Grybauskaitė stengiasi palaikyti geresnius santykius su valstybėmis, kurios ekonomiškai yra itin svarbios Lietuvai. Šioje vietoje įžvelgtina viena problema – nesugebėjimas pateikti savo vykdomos užsienio politikos motyvų. Greičiausiai tai yra dėl to, kad LR Prezidentė elgiasi intuityviai, ideologiškai arba pagal tam tikrą doktriną neapibrėžusi savo veiklos.

Literatūros šaltinis:

stat.gov.lt