LR Seime įregistruotas nusikalstamo įstatymo projektas dėl lengvatinio PVM tarifo taikymo


2010 m. rugpjūčio 26 d. LR Seime buvo įregistruotos įstatymo pataisos, kuriomis siekiama išplėsti PVM lengvatinio tarifo taikymą gyvulių ir paukščių mėsai, žuviai ir gyvenamųjų namų statybos, renovacijos, apšiltinimo paslaugoms, už kurias apmokama valstybės sąskaita.

Šiuo metu 7 % lengvatiniai PVM tarifai galioja kompensuojamiesiems vaistams, knygoms ir šildymui. Šie mokesčiai savo prigimtimi yra progresiniai, t.y.mažinant šiuos mokesčius didžiausią efektą jis duoda skurdžiausiai gyvenantiems Lietuvos gyventojams. Tuo tarpu iš naujajame įstatymo projekte nurodytų sričių prie progresinio tipo mokesčių galima priskirti tik mokesčius mėsai ir žuviai. Kaip vertinti lengvatinius PVM tarifus statybos sektoriui? Juk pats naudos objektas nėra skurdžiausi šalies gyventojai. Kur garantijos, kad didelį pelną gaunančios statybų bendrovės nepanaudos PVM sumažinimo pelnui padidinti? Šį mokestį reikia vertinti kaip regresinį, kuomet didžiausią naudą gaus turtingiausieji šalies gyventojai.

Praeituose straipsniuose rašiau, kad daugiabučių namų modernizacijos programa savo prigimtimi ir vykdymo būdais yra korupcinio pobūdžio. Šis ruošiamas priimti įstatymas tik patvirtina mano tvirtinimus. Valdančiosios partijos ieško būdų kaip “atsidėkoti” savo rėmėjams. Didžiulis absurdas daryti nuolaidas statybų bendrovės valstybės sąskaita, apkraunant padidėjusia mokesčių našta paprastus Lietuvos piliečius ir atimant pensijas iš pensininkų.

Lengvatinio PVM tarifo taikymas žuvims yra atskira tema. Pirma, žuvies sektoriuje nepasireiškė krizė, todėl žuvies pramonės įmonės sėkmingai didina gamybą ir prekybą. Nėra prasmės remti ūkio šakos, kuri puikiai klesti. Antra, pasaulio žuvų ištekliai sparčiai senka, pasak kai kurių mokslininkų, komercinės žuvies vandenynuose ir jūrose nebeliks jau 2048 m. Tad jei vartojimas padidėtų, mes skatiname sparčiau sunaudoti jau greit išnyksiančius žuvies išteklius.  Ir trečia, didžioji dalis žuvies yra importinė arba užauginama vietiniuose tvenkiniuose stiprių verslininkų, priešingai nei mėsa. Dar neaišku, ar tyliai priimtas įstatymas privers monopolinius prekybos centrus sumažinti žuvies bei mėsos kainas.

Nesuprantama, kodėl LR Seime priimami įstatymai, prasilenkiantys su Lietuvos valstybei naudinga logika. Įstatymą galima vertinti ir kaip korupcinį, kuomet prisidengiant gražiais tikslais atpiginti mėsą Lietuvos vartotojams papildomai ruošiamasi įterpti papildomus valstybei nenaudingus įstatymus. 4 Seimo nariai, kurie paruošė šį įstatymą, remiasi primityvia logika, kad tai padės “verslo sąlygų gerinimui”. Po 20 korumpuotos valdžios egzistavimo metų mes puikiai žinome, kuo tas “verslo sąlygų gerinimas” pasireiškia.

Literatūros šaltiniai:

http://ukioklubas.lt/zuvininkystes-produktu-gamyba-lietuvoje-per-metus-sumazejo-nedaug/

http://archyvas.vz.lt/news.php?id=933382

http://ekologija.blogas.lt/besaikes-zukles-laikai-jau-eina-i-pabaiga-4305.html

XIP-2348 – įstatymo projektas

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: