Politikų bazinių (be priedų) atlyginimų analizė

2008 m. išrinkta Tėvynės Sąjunga-Krikščionys demokratai, Liberalų partija ir Tautos prisikėlimo partija sukūrė valdančiosios koalicijos bloką, kurią praminė Permainų Koalicija. Vienas pagrindinių šios koalicijos tikslų buvo taupymas. Šiame straipsnyje bus nagrinėjamas politikų atlyginimų be priedų dydžių keitimasis bei įsitikinsime, kad politikų kalbos apie visuotinį taupymą tėra mitas.

Lentelėje Nr.1 vaizduojamas politikų atlyginimų baziniais dydžiais kitimas nuo 2003 iki 2010 m. Po Tėvynės Sąjungos ir partijų, kurios vėliau sudarė bendrą koaliciją, pergalės rinkimuose atlyginimai ženkliai padidėjo. Itin keistai atrodo 2008 m. pabaigoje Tėvynės Sąjungos lyderių skleistos kalbos apie artėjančią krizę ir tuo pačių atlyginimų politikams augimas beveik dvigubai.


Lentelėje Nr.2 matomas bazinio dydžio vertės kitimas nuo 2007 m. Permainų koalicijos laikotarpiu šis rodiklis krito nestipriai.

Lentelėje Nr.3 politikų algų kitimas brutto forma. Pastebimas itin aukštas atlyginimų padidėjimas atėjus į valdžią Tėvynės Sąjungai ir koalicijos nariams.


Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: