Seimas priėmė politikų ir pareigūnų algas didinantį įstatymą

Valstybė vykdo taupymo programą, kurios pagrindinis tikslas – sumažinti nacionalinio biudžeto deficitą.  Permainų Koalicija imasi įvairių priemonių įgyvendinti šį planą. Apie išlaidų mažinimą kalba tiek A.Kubilius, tiek I.Šimonytė, tiek kiti politikai, tačiau nepaisant oficialiai deklaruojamos taupymo politikos LR Seimas priima valstybės išlaidas didinančius įstatymus.

2010 m. birželio 3 d. LR Seime buvo priimtas įstatymas Nr. XI-866 (dėl valstybės politikų ir pareigūnų darbo apmokėjimo). Įstatymas įsigaliojo 2010 m. birželio 26 d., taigi šiuo metu politikai ir pareigūnai dirba už didesnį atlyginimą nei dirbo prieš tai. Į šią kategoriją patenka Seimo ir Vyriausybės politikai, Generalinės prokuratūros pareigūnai, Valstybės kontrolieriai, Seimo kontrolieriai bei daugelis kitų aukščiausias pareigas užimančių pareigūnų. Remiantis priimtu įstatymu,  subjektams pareiginės algos dydis auga daugiau nei 10 % (žr. lentelę; po lentelės prikabintas priimtas įstatymas).

 

VALSTYBĖS POLITIKŲ PAREIGINĖS ALGOS (Baziniais dydžiais)

Eil. Nr. Pareigų pavadinimas Pareiginės algos koeficientas Pokytis, %
Pagal 2009 m. įstatymą Pagal 2010 m. įstatymą
1. Seimo Pirmininkas 22,7 25,8 + 13,7
2. Seimo nariai 17,7 19,4 + 9,6
3. Ministras Pirmininkas 22,7 25,8 + 13,7
4. Ministrai 20,94 23,84 + 13,9
5. Generalinis prokuroras 14,7 16,7 + 13,7
6. Prokuroras 11,35 12,9 + 13,7
7. Valstybės kontrolierius 13,6 15,5 + 14
8. Seimo kontrolieriai 12,6 14,5 + 15

įstatymas 2010-06-03

Kaip matome lentelėje, po Seimo sprendimo alga (bazinių dydžių suma) padidinta daugiau nei 10 %. Valstybės politikų ir pareigūnų pareiginė alga skaičiuojama pagal sistemą, į kurią įeina bazinių dydžių suma ir bazinio dydžio vertė. Padauginus šiuos rodiklius gausime pareiginės algos dydį prieš mokesčius. LR Seimas gali keisti algos dydį manipuliuojant dvejopais įstatymais, kurie reguliuoja tiek bazinių dydžių sumą, tiek bazinio dydžio vertę.

Nuo 2009 m.   galioja nuo 490 Lt iki 475 Lt sumažintas bazinis dydis, nuo 2010 m. – 450 Lt bazinis dydis, tačiau LR Seimas bet kada gali atstatyti šį rodiklį, motyvuodamas pagerėjusia Lietuvos finansine padėtimi. Seimo narys socialdemokratas A.Šedžius pasiūlė įstatymo projektą XIP-2241, pagal kurį bazinė vertė nuo 2011 m. padidėtų iki 490 Lt.  Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė šiam pasiūlymui. Vis dėlto 2011 m. bus paliktas dabar galiojantis 450 Lt bazinis dydis. Taigi ateityje, esant palankesniam laikotarpiui, yra reali galimybė dar labiau padidinti valstybės politikų ir pareigūnų atlyginimus (žr. prikabintame įstatymo pasiūlyme).

pasiulymas 2010-06-22

Plačiai reklamuojamas taupumas nepadeda atsisakyti pagundų užsidirbti daugiau, ypač kai trūksta priimti tik vieną kitą įstatymą. Valstybės interesai, kuriuos deklaruoja politikai, tampa tik etikete. Taupymo programa, kurią deklaruoja valdančiųjų koalicija, galioja tik likusiai visuomenės daliai. Lengva nubraukti išlaidas žemiau nuo valdžios piramidės viršūnės esančioms grupėms, bet sunku prisiimti naštą sau. Priimant įstatymą, politikai negalvojo ir apie Generalinės Prokuratūros, ir apie Vaikų teisių apsaugos kontrolieriaus darbo kokybę pedofilijos byloje. Šių institucijų pareigūnams ženkliai padidinti atlyginimai.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: