Pastebėjimai dėl I.Šimonytės metinio pranešimo

Birželio 19 d. nenumatytame Seimo posėdyje dabartinė finansų ministrė konservatorė Ingridė Šimonytė paskelbė savo pranešimą apie biudžeto deficito mažinimo priemones. Šiame straipsnyje bus pateikiami įvairūs pastebėjimai apie finansų ministrės požiūrį į Lietuvos ekonomiką bei konkrečiai į biudžeto deficito problemą.

I. Šimonytė pranešimo metu išreiškė pozityvumą dėl sumažinto ir stabilizuoto deficito ties 9 proc. BVP. Pasak jos, norint atitikti Mastrichto keliamus reikalavimus eurui įsivesti, būtina rodiklį sumažinti iki 3 proc. BVP, kas sudarytų ~3 mlrd. lt skirtumo tarp nacionalinio biudžeto išlaidų ir pajamų. Tačiau čia aiškus ir logiškas minčių dėstymas pasibaigia. Labiausiai įstrigo Šimonytės bei greičiausiai visų konservatorių supratimas kaip spręsti staiga 2008-2009 m. padidėjusį biudžeto deficitą. Kad būtų įtikinamiau, kad tai nėra pramanas, naudosiu citatas iš metinio pranešimo:

“Tik bendromis pastangomis Lietuvos žmonių, taip pat valstybės institucijų, mums pavyko stabilizuoti deficitą ties 9 % riba, skola 2009 m. neperlipo 30  % BVP, iš viso deficitas buvo sumažintas 12 % bendrojo vidaus produkto, iš tos bendros sumos, maždaug penktadalį pasiekėme didindami mokesčius, bet likusią dalį pasiekėme mažinant įvairias viešojo sektoriaus išlaidas, tai yra taip, kaip rekomenduoja ekonomikos ekspertai. “

“Pirmiausia, ar deficito nesumažins atsigaunantis ūkis? Galbūt reikėtų ūkį papildomai skatinti, kad augimas būtų spartesnis ir tokiu būdu išspręsti mūsų problemas.”

  • konservatoriai, išskirtinai Kubilius ir Šimonytė, nusprendė mažinti biudžeto deficitą didindami mokesčius. Šio sprendimo poveikio fone atsiduria ne tik pats biudžetas, bet ir Lietuvos verslas ir gyventojai, kurie nukenčia dėl išaugusių mokesčių, deja. Beje, daugelis valstybių sumažino mokesčius atsiradus vadinamajai krizei. Gali būti, kad pajamų būtų surinkta daugiau nedidinus jokių mokesčių.
  • kaip mini finansų ministrė, be mokesčių, likusią dalį (4/5) deficito vyriausybė panaikino sumažindama išlaidas. Tačiau yra žinoma, kad 2009 m. biudžeto išlaidos lyginant su 2008 m. sumažėjo tik 1 proc ! Apie tai užsimenama ir pačios Šimonytės metiniame pranešime. Kur problema? Šimonytė kaltina buvusią valdžią nesiėmus greitų sprendimų, tačiau patys konservatoriai nesistengė mažinti išlaidų, apart propagandos, net ir prasidėjus krizei 2008 m. pabaigoje ir pačiais 2009 m. Kiek žinoma, išlaidos ne ką bus sumažintos ir šiais 2010 m.
  • dar vienas itin įdomus ir ekonomiškai nelogiškas Šimonytės teiginys, – gal pradedam skatinti ekonomikos augimą? Tai padės sumažinti deficitą! Įsivaizduokite, pirma padidiname mokesčius, o paskui skatiname ekonomiką. Pirma įvyksta bankrotų banga, o paskui mes pradedame skatinti ekonomiką, tam reikalui naudodami skolintas lėšas (papildomai mokame palūkanas skolos dengimui iš tų pačių surinktų mokesčių, taigi automatiškai didėja biudžeto deficitas). Ar nepaprasčiau sumažinti ar palikti mokesčius kokie jie yra, o apie ekonomikos skatinimą nekalbėti. Manau, tai būtų logiškiausia.
  • Šimonytė kalba apie tam tikrus ekspertus, kurių patarimais buvo remiamasi atliekant drastiškas mokesčių reformas bei nemažinant išlaidų tiek kiek reikia. Įdomu, kas tai per ekspertai? Ar patys politikai, kurie atsakingi už visą valstybę, neturėtų būti aukščiausios kompetencijos? O gal mūsų politikai yra tik marionetės tam tikrų asmenų įtakoje. Iš tikro priiminėjami sprendimai, neturintys visiškai jokios nei ekonominės, nei žmogiškos logikos.

“Antras klausimas, kuris dažnai kyla, ar nepakaktų efektyviau kovoti su šešėline ekonomika, kad būtų galima surinkti šiuo metu prarandamas biudžeto pajamas. Visuotinai sutinkame, kad šešėlinė ekonomika yra blogis, tačiau nemaža dalis visuomenės tą blogį toleruoja ir vienaip ar kitaip tame dalyvauja,nors tokiu būdu pati priverčia priimti jos gerovę mažinančius įvairius sprendimus.”

  • Visų pirma Šimonytė ir Kubilius turėtų suvokti, kad mokesčių didinimas gyvenant šalia ne ES priklausančių šalių, kuriose prekių kainos yra mažesnės, gali sukelti itin neigiamus padarinius Lietuvos biudžetui. Mokesčių didinimo politika nebuvo suderinta su geopolitine Lietuvos padėtimi, ir ši politika yra itin nepalanki Lietuvai. Reikia turėti komplesinį mokesčių politikos modelį, turint visuotinį vaizdą ir geopolitinėje erdvėje , ir pritraukiant užsienio investicijas, taip pat turėti omeny emigraciją, skurdo didėjimą ir t.t. Panaudojant tam tikrą modelį, mes pasiektume efektyvių rezultatų ne tik vienoje srityje, bet ir kitose.

Akivaizdu, kad ši vyriausybė nekompetentinga. Vykdydama nevykusią politiką, ji smukdo ekonomiką ir skurdina šalies gyventojus, skatina emigraciją, tautos degradaciją ir susinaikinimą. Dėl šios vyriausybės veiksmų emigravo ir šio straipsnio autorius

Ingridos Šimonytės pranešimas.doc

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: