Šarkinas prisidėjo prie dirbtinio krizės sukėlimo

“O parama kartais būdavo labai gražiai užmaskuojama. Pavyzdžiui, kai visa Europa jau didino bankams privalomojo atskaitymo rezervą iki 8 proc., R.Šarkinas (ankstesnis Lietuvos banko vadovas – red. past.) staiga sumažino reikalavimus minėtam rezervui iki 6 proc. Dėl to bankuose išsilaisvino milijardai litų, bet nė vienas centas nenukrito smulkiajam ir vidutiniam verslui kredituoti, o pinigai buvo skubiai pervesti į patronuojančias bendroves. Taip vien 2008-ųjų viduryje Skandinavijos bankai iš karto persivedė iš Lietuvos 2 mlrd. litų.” Citata iš straipsnio http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/verslas/milijardai_paaukoti_aferai/,print.1

Štai įrodymas, kaip buvęs Lietuvos Banko vadovas nusikalstamai veikė privačių interesų labui. Jei būtų politinė valia, už krizę atsakingi asmenys būtų pasodinti už grotų. Toks veiklos modelis, kuomet sukeliamos krizės, yra klasikinis. Iš pradžių išpučiamas finansinis burbulas, o po to dirbtinai sumažinamas rinkos kreditavimas ir įvyksta krizė, kurios metu griaunama šalis. Prie šio griovimo itin prisidėjo buvęs Lietuvos banko vadovas.

Oligarchai nerimsta – Vyriausybės rankomis planuojama įgyvendinti rezervinių valstybės miškų privatizavimą

Dar prieš keletą metų spaudoje paskelbti suinteresuotųjų grupių ateities planai privatizuoti miškus. Sulaukus rimto pasipriešinimo iš visuomenės pusės, miškų privatizacijos planai buvo paslėpti nuo viešo svarstymo, kadangi nelabai kas nori atiduoti oligarchams nacionalinį Lietuvos turtą. Sprendžiant iš paskutinių naujienų, visgi išdavikų atsirado, kas blogiausia – pačioje Vyriausybėje.  Nuo šiandien žiniasklaidoje pasirodė keletas pranešimų apie LR Vyriausybės ir JAV bei Izraelio žydų marionetės Bubilo ketinimus privatizuoti rezervinius miškus aukciono būdu.

http://iq.lt/titulinis/rezerviniai-miskai-ruosiami-parduoti/

Rezerviniai miškai nėra tie visi valstybiniai miškai, kuriuos norėtų atimti iš tautiečių godi oligarchinė kiaulė, nupenėta liberalistiniu šlamštu ir paskiepyta nuo meilės Lietuvai. Tačiau tas dalis siekia 135 000 ha arba daugiau nei 6% miškų bei 2% visos Lietuvos teritorijos. Galbūt suskaldant grandiozinį planą į keletą smulkių dalių bus galima apgauti Lietuvos pilietį ir įgyvendinti tvarką, panašią Latvijoje.

Kodėl rezervinių miškų privatizavimas nebuvo įtraukas į konservatorių rinkiminę programą? Ar piliečiai jiems suteikė teisę privatizuoti miškus? Jei atsakymas ne, tai ar Vyriausybė turi legitimumo teisę vykdyti tokius sprendimus be rinkėjų valios? Iš karto peršoksiu prie to, kad esant tiesioginei demokratijai tai būtų neįmanoma, nes politikai būtų tik piliečių tarnais, bet ne visagaliais valdovais, kuriems neįdomi visuomenės valia.

Kodėl negalima privatizuoti rezervinius miškus? Pirma, tai Lietuvos žmonių nuosavybė ir nebent jų valia atsispindėtų sprendime dėl miškų pardavimo. Antra, miškai – didelis energetinių žaliavų šaltinis ir tik urėdijos galėtų tinkamai juos pasisavinti ir paskirstyti centrinio šildymo katilinių tinklui, o valstybė – efektyviai ir pigiai juos administruoti ir panaudoti. Efektas – pigi šiluma gyventojams, apeinant oligarchinių monopolijų tinklą, kuris tiektų biokurą. Trečia, privatininkai neturi tinkamos kompetencijos tvarkyti miškus, nes jie žiūri tik į pelną ir miškus perka ne miškų mokslus baigęs žmogus, o oligarchas. Ketvirta, mažėjant valstybiniam turtui reikia ieškoti papildomų šaltinių į biudžetą – dėl šios priežasties nuolatos didinami mokesčiai privačiam sektoriui. Valstybė, turėdama pakankamai turto, galėtų didžiąją dalį pajamų užsitikrinti tokiu būdu, neperkeliant naštos ant eilinių mokesčių mokėtojų.

Štai kaip banditai uždarė atominę elektrinę

Be to, nebuvo privaloma uždaryti II-ąjį Ignalinos AE reaktorių. Tai neįėjo į stojimo į ES sutartį. Tai buvo grynų gryniausias brutalus šalies nuskurdinimo ir sunaikinimo planas. Dabar bus vykdomos naujos privačios AE statybos, kurių išlaidas padengs eiliniai piliečiai

“Krokodilas” – būsimiems narkomanams


Senasis baltų genčių vardas sarmatai + įrodymai

Kodėl ši istorinė atmintis yra ištrinama? Šis juodas darbas, matomai, prieš keletą šimtmečių buvo atliktas per katalikų bažnyčią su prolenkiškai nusiteikusia dvasininkija bei lenkams dirbusius Lietuvos didžiuosius kunigaikščius ir ponus. Buvo siekta LDK tautų teritoriją paversti Lenkijos provincija, tačiau dalinis žemaičių seniūnijos savarankiškumas galėjo turėti didelės įtakos Lietuvos teritorijos etninio-tautinio autentiškumo išsaugojimui. Dažnai lenkų forumuose galima rasti minčių, kad egzistavo tik žemaičiai (dabar vakarinė lietuvių tautos dalis), o taip vadinamieji aukštaičiai tėra sužemaitėję-sulietuvėję lenkai.

Lietuvai apsimoka kelti sarmatų praeities klausimą ne tik dėl tautinės savimonės formavimosi skatinimo, multikultūrizmo pavojaus, bet ir dėl galutinio Lenkijos pretenzijų Vilniaus kraštui sumenkinimo, oficialiai pripažįstant Lietuvos istoriją tūkstančių metų senumo objektu.

Versija: senovės egiptiečiai buvo juodaodžiai

Eksperimentas su McDonalds maistu

Rusų ir lietuvių kiršinimas – globalistų valdomo portalo prioritetas

Tie įtarimai apie globalistų pastangas sukiršinti atskiras tautas nėra iš piršto laužti. Kartais atsakymai išnyra labai akivaizdžiai ir tuomet nebelieka jokių abejonių, ko siekiama ir kieno valdoma informacinė erdvė.

Naujoji vidurinio mokslo reforma – Lietuvos kaimo genocidas

Iki 2012 metų Lietuvoje nebeliktų vidurinių mokyklų. Būtų pradinė mokykla, pagrindinė, progimnazija ir gimnazija. Progimnazijoje būtų arba 1-8 klasės arba 5-8 klasės. Pagrindinėje mokykloje – 1-10 arba 5-10 klasės. Progimnazijos tipo įvedimas leistų laipsniškai išspręsti 9–10 klasių „persiklojimą“. Pagrindinių mokyklų tipui priklausytų jaunimo mokyklos, skirtos motyvaciją praradusiems ar iš švietimo sistemos iškritusiems paaugliams, taip pat specialiosios mokyklos, skirtos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ir kitos, kaime esančios mokyklos, kuriose mokiniai galės įgyti pagrindinį išsilavinimą ir toliau mokytis profesinėse mokyklose ar gimnazijose.

http://www.steponavicius.lt/index.php?news=296&nr=71

Neatsistebiu šio pono kvailumu, panorusiu nukopijuoti ES paplitusią švietimo sistemą ir ją įdiegti Lietuvoje. Planas yra toks – suskaldyti vidurinės mokyklos ciklą į keletą mažų dalių ir mokinius paversti mobilia grupe, keliaujančia iš vienos mokyklos į kitą. Kame reikalas?

Šis ponas tiesiog neturi vyriško loginio mąstymo. ES gyventojų tankis yra kur kas didesnis nei Lietuvoje, todėl jiems nėra jokios problemos pakeisti mokyklą – jiems atstumai tarp mokyklų yra kur kas mažesni, todėl lietuviams tokia reforma itin neparanki(1). ES išplėtota infrastruktūra – keliai, dviračių takai, jiems žymiai patogiau greičiau keliauti (2). ES kur kas švelnesnės žiemos, todėl jie neturi nuo civilizacijos atskirtų kaimiškų vietovių (3). Kitose ES šalyse pragyvenimo lygis yra kur kas aukštesnis, todėl tėveliai gali leisti automobiliu nuvežti vaikus be problemų – jiems degalų kainos tikrai nesikandžioja; mokiniams reikės nuomotis butus mieste, kas kainuoja nemažus pinigus  (4).

  • Dėl minėtų objektyvių priežasčių bus apsunkintos žmonių gyvenimo sąlygos, ypač kaime

Bet kertiniu šios reformos akmeniu laikyčiau tai, kad kaime (pagrinde miesteliuose) esančios vidurinės mokyklos bus paverstos pagrindinėmis, o mokiniai turės kraustytis į savivaldybės centrą tam, kad įgyti vidurinį išsilavinimą. Kaimo reikšmė Lietuvai bus dar labiau sumenkinta. Deja, kaip rodo mūsų valstybės istorija, tik kaimas davė pagrindus lietuvių tautos išlikimui.

  • Daugelis dar išlikusių rajoninių mokyklų miesteliuose bus sunaikintos ir paverstos į pagrindines

Žodžiu, tokia švietimo reforma yra itin neparanki Lietuvai. Pasekmės bus tokios – dar labiau sumažės gyvenimo kaime patrauklumas bei padidės jau ir taip ryški švietimo galimybių takoskyra tarp miesto ir kaimo. Kaimai taps sukriošusių senukų gyvenvietėmis. Jaunos šeimos gyvenimui rinksis nebent savivaldybių centrus, palikdami rajonus nykiai egzistencijai. Kitaip tariant, vykdomas kaimo bei visos Lietuvos sunaikinimas.

  • Ilgainiui kaimas taps negyvenama dykra, o buvusiose mokyklose įsikurs pagyvenusių žmonių pensionatai

Pats gyvenau kaime. Mano pagrindinė mokykla buvo už 4 km kelio ir ten jokie geltonieji busikai nevažiuotų, tuo labiau žiemą. Dabar ta pagrindinė mokykla uždaryta ir paliktas tik pradinis skyrius. Turime tokią situaciją, kad artimiausia vidurinė mokykla yra už 10 km, tačiau ir ji po šios reformos bus pakeista į pagrindinę. Po baigimo, tektų kraustytis į miestą, kuris jau yra už 15 km. Įvertinus sąnaudas norint pasiekti reikiamą mokyklą, tikrai neapsimoka likti gyventi kaime, nebent pavieniuose židiniuose: miesteliuose, netoli miestų. Mano tėvai su 4 vaikais dabartinėmis švietimo sąlygomis tikrai nebūtų kraustęsi gyventi į kaimą taip kaip padarė prieš 20 metų.

Deja, “Russia today” arba RT taip pat priklauso sionistams

Šis televizijos kanalas plačiai išpopuliarėjo visame pasaulyje, jis transliuojamas ir JAV. Ten netgi buvo surengtas spektaklis, kuomet  RT atstovas JAV buvo viešoje vietoje suimtas, o nufilmuota medžiaga susilaukė didžiulio pasipiktinimo internete dėl žmogaus teisių pažeidimo. Nieko naujo, tai tiesiog buvo dar viena specialiųjų tarnybų “priedangos operacija” iškeliant RT kaip alternatyvų informacijos visiems tiems, kurie domisi NWO tematika.

Pasižiūrėję video suprasite, kodėl šis naujienų kanalas priklauso būtent sionistams. Ten nė žodelio nepasakyta apie Breiviko polinkį į meilę Izraeliui, tačiau nuolat akcentuojamas dešinysis ekstremizmas kaip pagrindinis nusikaltimų motyvas. Būtent čia RT nieko nesiskiria nuo visos likusios masinės žiniasklaidos. Slepiami jau daugeliui žinomi faktai, bet  akcentuojami dalykai, kurie diegiami visuomenėje per kolektyvinį programavimą.

The network, which cost about $30 million in 2005 to set up and $60 million for its first year of operation,[3] started broadcasting on Dec. 10, 2005 with nearly 100 English-speaking journalists reporting for it worldwide.[3][4] RT broadcasts from its headquarters in Moscow and its studio in Washington, DC. It also has bureaus in Miami, Los Angeles, London, Paris, Delhi and Tel Aviv (biuras Izraelyje kaip ir priklauso sionistams).

Įdomu, kad RT finansuojama Rusijos Vyriausybės. Na šiaip pagalvojus, tos plačiosios žydiškos kilmės komunistų gretos niekur nedingo, jos turėjo prisitaikyti prie pasikeitusios politinės padėties. Jie kuriam laikui gali tapti “Rusijos” patriotais taip kaip mūsiškis profesorius. Pasikeitė šeimininkas.

Ateina laikas, kai sionistams vis sunkiau seksis slėpti savo pėdsakus. Tam nepadės net televizijos transliavimas iš priešingos barikadų pusės Rusijoje ar nuolatinis JAV kritikavimas.